Czym jest Ładunek Mniejszy niż Pojemność Kontenera?

Standardowy kontener transportowy ma wymiary 33 metrów sześciennych lub nieco mniej niż 1200 stóp sześciennych. Ładunek Mniejszy niż Pojemność Kontenera (LCL) to opcja oferowana przez firmy spedycyjne, umożliwiająca nadawcom rezerwowanie tylko części kontenera. Jest to przydatne, gdy przesyłka nie może wypełnić kontenera w całości, ale nadal chciałbyś skorzystać z zalet wysyłki kontenerowej.

Spedytorzy oferują opcję wysyłki Ładunków Mniejszych niż Pojemność Kontenera w regularnym rozkładzie transportu pomiędzy wybranymi miejscami początkowymi i docelowymi. Ponieważ spedytorzy obsługują wielu klientów, mogą konsolidować przesyłki, wkładając je do jednego kontenera, który rezerwują we własnym imieniu z  linią żeglugową.

Klienci korzystający z usług LCL mogą w ten sposób podzielić się kosztami kontenera z innymi wysyłającymi. Jednocześnie, zyskują w ten sposób taki sam czas transportu i bezpieczeństwo, gdyby wysłali cały kontener. Można to porównać z dzieleniem taksówki do biura z kolegą mieszkającym w pobliżu. Koszt zostaje podzielony, ale oboje macie korzyści z rozpoczęcia dnia bez stania na przystanku w deszczu.

Ładunek Mniejszy Niż Pojemność Kontenera Transporteca

Oprócz usługi “z portu do portu”, spedytorzy wykonują szereg innych czynności i usług. Obejmuje to wszystko od odbioru ładunku od nadawcy i dostarczenia go do odbiorcy, dokonania odprawy celnej i bezpiecznego załadunku i rozładunku przesyłki do kontenera. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wszystkich etapach tego procesu, przeczytaj artykuł proces wysyłki.

Poniższe informacje są wymagane przy rezerwacji usługi transportu – Ładunek Mniejszy niż Pojemność Kontenera (LCL):

Skąd zostanie nadana przesyłka i dokąd ma zostać dostarczona? 
Jakich dodatkowych usług potrzebujesz poza transportem “z portu do portu”?
Kiedy przesyłka będzie gotowa do odbioru – lub kiedy najpóźniej musi zostać dostarczona pod wskazany adres?
Jakie są wymiary, masa i zawartość ładunku?

Udzielając odpowiedzi na te pytania, bądź jak najbardziej konkretny. Na przykład, jeśli potrzebujesz usługi “od drzwi do drzwi” od spedytora, musisz podać zarówno adres odbioru, jak i adres dostawy.

LCL

Jak długo trwa transport?

Podczas ustalania czasu transportu ważne jest, aby wiedzieć, o którym czasie transportu mowa. Podczas gdy większość klientów chce poznać czas transportu od momentu przekazania przesyłki do nadawcy do momentu dostarczenia go do odbiorcy, spedytorzy często podają jedynie czas tranzytu na morzu. Zwykle istnieje znaczna różnica między łącznym a morskim czasem transportu. Różnicę tę można wytłumaczyć następującymi składowymi czasu transportu “od drzwi do drzwi”:

Od nadawcy do spedytora
Transport z Lublina do Gdańska – 3 dni

Od spedytor do linii spedycyjnej
Obsługa w porcie w Gdańsku – 4 dni

Od portu do portu
Wysyłka z Gdańska do Newark – 12 dni

Od linii spedycyjnej do spedytora
Obsługa w Newark – 3 dni

Od spedytora do odbiorcy
Kolej/ciężarówka do Chicago – 3 dni

Łącznie: czas transportu “od drzwi do drzwi”
Z Lublina do Chicago – 25 dni

W tym przykładzie całkowity czas transportu od drzwi w punkcie początkowym do drzwi w punkcie docelowym wynosi 25 dni. Jednak spedytor w odpowiedzi na pytanie o czas, poda jedynie 12 dni, czyli odniesie się tylko do części transportu morskiego.

Czas transportu od nadawcy do spedytora w przypadku wysyłki LCL znany jest również jako termin odbiór towarów lub transport wywozowy. Natomiast czas transportu od spedytora do odbiorcy jest nazywany również obsługą destynacji i zależy on od odległości, infrastruktury i rodzaju transportu (zazwyczaj transport drogowy lub kolejowy).

LCL transport kolejowy

Czas tranzytu

Czas tranzytu od spedytora do linii spedycyjnej w miejscu pochodzenia i od linii spedycyjnej do spedytora w miejscu przeznaczenia zależy od odległości między magazynem a portem, procedur związanych z importem i eksportem oraz szybkości operowania spedytorów w magazynie. W przypadku przesyłki mniejszej od pojemności kontenera, zakładając lokalizację magazynu w pobliżu portu, zakres ten wynosi zwykle od 2 do 6 dni.

Czas frachtu z portu morskiego do portu morskiego zależy od wyboru linii żeglugowej i jej harmonogramu.

Na przykład od Europy do wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej tranzyt może wynosić od 10 do 20 dni. Te informacje oparte są na czasach frachtu głównych linii żeglugowych w branży pomiędzy głównymi portami.

lcl fracht morski

Port załadunku i rozładunku

Wybór portu załadunku i portu wyładunku jest w gestii spedytora. Decyzja jest podejmowana na podstawie linii żeglugowej, na którą zostanie załadowany kontener i odległości od magazynu do portów. Ładunek Mniejszy niż Pojemność Kontenera nie wymusza wyboru specjalnego portu wyładunku i załadunku. Powodem jest to, że te przesyłki, jeśli nie zostaną odebrane i dostarczone przez spedytora, muszą zostać przekazane do i odebrane z magazynu spedytora, niezależnie od portu morskiego.

Podsumowując, jeśli chcesz ustalić całkowity czas transportu “od drzwi do drzwi”, upewnij się, że znasz poszczególne elementy czasu tranzytu i po prostu je ze sobą dodaj. Dla wszystkich czasów transportu wyświetlanych w Transporteca, dodaliśmy już odpowiednie komponenty. Tak więc, jeśli szukasz przesyłek opcji Ładunek Mniejszy niż Pojemność Kontenera LCL “od drzwi do drzwi”, będzie wyświetlony czas transportu “od drzwi do drzwi”.

Jeśli szukasz rozwiązania typu „magazyn-magazyn”, wyświetlany przez nas czas tranzytu obejmie tylko elementy transportu od momentu przekazania przesyłki spedytorowi w magazynie początkowym, aż do momentu, gdy będzie on dostępny do odbioru w magazynie docelowym.

Oprócz tych standardowych składników czasu transportu, istnieje kilka innych elementów, o których należy pamiętać, które mogą mieć wpływ, ale nie są uważane za część czasu tranzytu.

LCL czas transportu

Rezerwacja ostatecznego terminu

Rezerwacja ostatecznego terminu (ang. cut off) oznacza minimalny czas wymagany przez armatora do przygotowania się do fizycznej obsługi ładunku. Oznacza to, że do tego terminu spedytor musi dostarczyć przesyłkę do portu aby została załadowana do kontenera i na statek. Jest mierzona jako minimalna wymagana liczba dni między złożeniem rezerwacji a przekazaniem przesyłki LCL do spedytora.

Na przykład, jeśli spedytor musi odebrać ładunek w czwartek o 16.00, a termin cut off  to 5 dni, rezerwacja musi zostać złożona u spedytora ostatecznie do soboty o 16.00. Dokonanie rezerwacji w późniejszym terminie nie pozwoli spedytorowi na zaplanowanie ostatecznego terminu, dlatego przesyłka zostanie dostarczony dopiero w następnym tygodniu w ramach usługi LCL i faktycznie zostanie opóźniony o tydzień.

Daty, które widzisz na Transportece, uwzględniają również ostateczny termin w przypadku wysyłki LCL. Wszelkie usługi wyświetlone na portalu uwzględniają wszystkie wymagania spedytora w ramach dokonywanej rezerwacji. Dzięki temu nie ma ryzyka opóźnienia, po dokonaniu rezerwacji w Internecie.

Odprawa celna

Proces odprawy celnej eksportowej musi zostać zakończony zanim ładunek opuści kraj pochodzenia. Podobnie jak w miejscu przeznaczenia, proces odprawy celnej importowej musi zostać zakończony, zanim ładunek opuści obszar celny, zwykle magazyn spedytora. Opóźnienie w dowolnym z tych etapów może zatem potencjalnie mieć wpływ na całkowity czas transportu.Zasadniczo, dopóki strona dokonująca odprawy celnej posiada właściwe dokumenty na czas, nie powinno być żadnych powodów do opóźnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat unikania opóźnień i kompletowania potrzebnych dokumentów do odprawy celnej, przeczytaj artykuł dokumenty przewozowe.

lcl transport

Opóźnienia linii żeglugowej

Czasami linie żeglugowe przekierowują swoje statki kontenerowe w celu zminimalizowania opóźnień w przypadku zakłóceń lub w celu optymalizacji załadunku na swoich statkach. Chociaż zwykle starają się zminimalizować wszelkie opóźnienia, może to czasami oznaczać, że postój w niektórych portach zostanie pominięty. Może też się zdarzyć, że w niektórych portach połączenie może być opóźnione, co z kolei może mieć wpływ na czas tranzytu między portami.

Spedytor zwykle będzie uważnie śledzić harmonogramy i terminowość załadowanych statków i przekazuje informacje do swoich klientów. Opóźnienie trwające dłużej niż kilka dni jest jednak bardzo rzadkie szczególnie w przypadku dużych linii spedycyjnych. Zwykle też zostanie wyrównane przez linię żeglugową lub przez spedytora podczas obsługi kontenera po stronie lądowej. Jeśli tak się nie stanie, wpłynie to na całkowity czas transportu przesyłki.

Opóźnienia statku

Chociaż nie jest wymagane, aby wiedzieć, na który dokładnie statek, załadowana zostanie Twoja przesyłka, możesz znaleźć tę informację na liście przewozowym. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz znaleźć dodatkowe informacje na temat statku oraz wszelkich opóźnień ze strony internetowej linii spedycyjnej.

lcl frach lotniczy

Pozostałe opóźnienia

W międzynarodowym transporcie LCL istnieje wiele innych opóźnień, które mogą wystąpić po drodze. Chociaż nie są one powszechne szczególnie przy rezerwacji transportu ze sprawdzoną firmą spedycyjną, na twój czas tranzytu ładunku mogą mieć wpływ na przykład opóźnienia pogodowe, wydarzenia polityczne lub inne.

Czym jest usługa LCL – ładunek mniejszy niż pojemność kontenera?

Usługa LCL to skrót oznaczający ładunek mniejszy niż pojemność kontenera (ładunek drobnicowy, drobnica morska). Jest to rozwiązanie transportowe oferowane przez spedytorów klientom przy przesyłkach mniejszych niż pełne ładunki kontenerowe. Najmniejszy standardowy kontener morski ma pojemność 33 m3 lub ciężar 28 ton – dlatego usługa LCL powinna być brana pod uwagę przy każdej przesyłce znacznie mniejszej niż te wymiary.

lcl transport drogowy

Obsługa cargo ładunków LCL

Usługa LCL obejmuje szereg działań, a żegluga oceaniczna jest jednym z nich. Pierwszym krokiem jest odbiór i sprawdzenie ładunku w punkcie konsolidacji spedytora (magazynie) w miejscu pochodzenia. Spedytor następnie organizuje konsolidację z innymi przesyłkami i optymalizuje załadunek kontenera w celu najlepszego wypełnienia standardowego kontenera transportowego. W magazynie początkowym spedytor organizuje wysyłkę do załadunku kontenera i wydaje potwierdzenie wysyłki do nadawcy. Jest to zazwyczaj list przewozowy wyraźnie stwierdzający, że towar został odebrany do wysyłki za pomocą usługi LCL, w tym dane dotyczące usług, takie jak statek i czas.

Na morzu oraz w tranzycie przez porty przeładunkowe, kontener przewożący ładunki LCL jest traktowany podobnie jak każdy inny kontener.

tranzyt morski

Czasami usługa LCL przechodzi przez centra LCL spedytorów. Są one porównywalne ze stacjami kolejowymi, gdzie ładunek można wyładować z kontenera z dostawami LCL i ponownie załadować do innego kontenera załadowanego do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

W miejscu docelowym kontener jest dostarczany do magazynu importowego spedytora, czyli punktu rozładunku. W ramach usługi LCL spedytor wypakowuje ładunek drobnicowy z kontenera. Później musi on sprawdzić i przygotować poszczególne przesyłki do odbioru lub dostawy.

Harmonogram usług LCL

Spedytorzy zazwyczaj planują swoje usługi LCL w ustalonych harmonogramach tygodniowych lub dwutygodniowych. Na przykład spedytor może mieć usługę wysyłki z Szanghaju i miejsca docelowego – portu w Gdańsku, w każdy czwartek po południu. Spedytor będzie następnie próbował zorganizować przesyłki drobnicowe, aby zapewnić, że kontener będzie maksymalnie wypełniony, każdego tygodnia. W przypadkach, gdy spedytor ma więcej przesyłek niż pojemność kontenera, ma on także możliwość rezerwacji większego kontenera i tym samym może przyjąć dodatkowy ładunek mniejszy niż pojemność kontenera.

ładunek mniejszy niż pojemność kontenera

Spedytor wysyła kontener przy niepełnym załadowaniu – co zwiększa koszty dla spedytora
Zarezerwuje miejsce w kontenerze – czyli przesyłkę LCL z innym spedytorem – czyli konsoliduje przesyłkę z innym spedytorem, który zapewni zapełnienie całego kontenera; lub w najgorszym przypadku
Przełoży wysyłkę ładunku do następnego tygodnia (tzw. rolling przesyłek)

Każdy spedytor dąży do optymalizacji zaplanowanych usług LCL w celu zapewnienia maksymalnej rentowności i satysfakcji klienta. Oznacza to zachęcanie klientów i zespołów sprzedażowych do rezerwowania ładunków w celu zapełnienia minimalnej pojemności wymaganej do wysyłki co tydzień lub co dwa tygodnie.

Konsolidacja przesyłek z innym spedytorem jest jednak bardzo powszechna i zapewnia zadowolenie klienta, o ile usługa LCL osiągnie ten sam czas przyjazdu do miejsca docelowego (co jest zazwyczaj możliwe, ponieważ kontener prawdopodobnie zostałby załadowany na ten sam statek). Istnieją wyspecjalizowani spedytorzy specjalizujący się w konsolidowaniu przesyłek, współpracujący wyłącznie z innymi sprawdzonymi spedytorami. Rolling przesyłek nigdy nie jest pożądany, więc spedytorzy robią, co mogą, aby tego uniknąć.

lcl transport ciężarowy

Rezerwacja usługi LCL

Chcąc wysłać ładunek mniejszy niż pojemność kontenera i znaleźć usługę spełniającą Twoje potrzeby, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników:

Czy Twoja przesyłka może zostać wysłana w ramach usługi LCL?
Gdzie znajduje się miejsce wysyłki i miejsce docelowe Twojej przesyłki?
Czy potrzebujesz dodatkowych usług, takich jak odbiór lub dostawa do drzwi?
Jakie są specyficzne wymagania dotyczące czasu transportu lub lokalizacji magazynów spedycyjnych?
Czy ładunek zostanie zapakowany tak, aby mógł zostać obsłużony przez wózki widłowe podczas załadunku i rozładunku kontenera?

Po podjęciu decyzji o zamówieniu usługi LCL, dobrym miejscem do rozpoczęcia jest internetowy portal rezerwacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, czego szukać, szukając usług LCL w Internecie, sugerujemy sprawdzić jak odnaleźć najlepszego spedytora za pomocą porównywarki stron transportowych.

lcl samochód ciężarowy

Koszty

Każdy etap procesu wysyłki wiąże się z kosztami. Ogólnie rzecz biorąc, należy wziąć pod uwagę siedem etapów transportu, ustalając całkowity koszt przesyłki LCL (patrz: Proces wysyłki). Aby uniknąć niespodzianek, konieczne jest, aby spedytor i odbiorca uzgodnili, kto jest odpowiedzialny za opłacenie każdego z tych etapów przed wysyłką LCL. Dodatkowo, każdy poszczególny etap, może się wiązać z kilkoma pozycjami w kosztorysie. Niektóre odnoszą się bezpośrednio do obsługi przesyłek, podczas gdy inne to opłaty nakładane przez władze lub opłaty dodatkowe pobierane przez podwykonawców od spedytora.

Oceniając rzeczywisty koszt przesyłki, należałoby zsumować wszystkie pozycje kosztowe. W ramach każdego z siedmiu etapów trzeba uzyskać kompletny przegląd kosztów od spedytora, by poznać całkowity koszt usługi. Niestety, może to być czasochłonne zadanie, ponieważ ceny często zawierają wiele czynników do różnych dopłat, które mogą być poza kontrolą spedytora.

lcl koszty

Opłaty dodatkowe

W branży transportowej można natknąć się na wiele dodatkowych kosztów i dopłat. Zdarzają się one niemal przy każdym zamówieniu. Kilka z najczęściej spotykanych opisaliśmy poniżej:

Stawki za wysyłkę LCL: zwykle stawka podstawowa to tylko cena frachtu morskiego
Fracht morski: tak samo jak powyżej
BAF: współczynnik korekty bunkra – dopłata do paliwa za transport oceaniczny
CAF: współczynnik korekty walutowej – zabezpieczenie ryzyka kursowego
THC: Opłata za obsługę terminalu/opłata portowa – obsługa kontenera w porcie, załadunek
Dokumentacja: Prace związane z wydaniem wymaganych dokumentów przewozowych
Opłata za list przewozowy: to samo, co dokumentacja
Opłata CFS: Opłata za stację kontenerów/ Kontenerowa stacja towarowa- obsługa przesyłki w magazynie
Odprawa celna: przygotowanie i złożenie zgłoszenia celnego
Odbiór: Transport z nadawcy do magazynu eksportowego
Dostawa: Transport samochodowy z magazynu importowego do odbiorcy
Paliwo: obejmuje tymczasowo wysoką cenę paliwa w transporcie drogowym
Bezpieczeństwo: nałożono dodatkowe tymczasowe środki bezpieczeństwa
Opłaty środowiskowe: zwykle pobierane przez władze

Ponieważ uwzględnienie tych opłat zależy od spedytora, opisywanie tutaj jak obliczyć każdy z tych kosztów jest bezcelowe. Za powszechną regułę, dającą szerszy ogląd na poszczególne koszty, można uznać, że całkowite koszty z magazynu do magazynu powinny być podzielone: 1/3 dla kosztów związanych z krajem eksportu, 1/3 dla kosztów transportu i 1/3 dla kosztów związanych z miejscem docelowym w handlu międzykontynentalnym. Ponadto, odprawa celna, odbiór i dostawa są naliczane z góry, a ich stawki zależą wyłącznie od lokalnego rynku i odległości.

lcl fracht lotniczy

Cena całkowita transportu

W Transporteca wszystkie istotne koszty wysyłki LCL są zawarte w ostatecznej cenie całkowitej. Oznacza to, że wszystkie opłaty dodatkowe i koszty dodatkowe zostaną uwzględnione w cenie, jaką widzisz w wynikach wyszukiwania. Jeśli na przykład wyszukujesz przesyłkę „od drzwi do drzwi”, obejmującą odprawę celną w miejscu pochodzenia i przeznaczenia, nie zostaną naliczone dodatkowe koszty związane z frachtem przez spedytora.

W przypadku poszukiwania usługi „od portu do portu” kosztami związanymi z obsługą w miejscu pochodzenia, obsługą docelową, odbiorem, dostawą i odprawą celną spedytor obciąża bezpośrednio nadawcę lub odbiorcę. Porównując ceny, które można znaleźć na stronie Transporteca, z cenami, które można uzyskać od spedytorów poza internetem, należy upewnić się, że pozainternetowa oferta uwzględnia wszystkie koszty. Dopiero wtedy będzie można dokonać wymiernego porównania.

Ograniczenia ładunku

Ze względu na charakter usługi wszystkie ładunki mniejszy od ładunków kontenerowych muszą pasować do standardowego kontenera morskiego. Spedytor oferujący usługę zaplanuje każdy kontener, aby zoptymalizować wykorzystanie i zapewnić bezpieczne ładowanie przesyłek. Najmniejszy standardowy kontener, w którym można umieścić ładunek mniejszy niż pojemność kontenera, ma wewnętrzne wymiary 589 cm X 235 cm X 239 cm lub 19’4 x 7’8 x 7’10 (DXSzXW) i maksymalną wagę ładunku 28 ton. Wielkość drzwi do kontenera, ograniczająca wysokość i szerokość ładunku, wynosi 233 cm X 227 cm lub 7’8 X 7’5 (SzXW).

lcl koszty fracht lotniczy

Na Transporteca, przy wyszukiwaniu ładunków mniejszych niż kontener bierzemy pod uwagę powyższe ograniczenia. Jeśli Twój ładunek przekroczy te wartości, zostaniesz o tym powiadomiony oraz zapytany, czy chciałbyś przekazać swoje dane dotyczące ładunków i potrzebnej usługi wszystkim naszym powiązanym spedytorom na poszukiwanej przez Ciebie trasie. Następnie będą oni mogli niezależnie oceniać, czy będą w stanie pomieścić przesyłkę, i powrócić bezpośrednio do Ciebie z przygotowanymi ofertami.

Wreszcie, ponieważ ładunek kontenera jest zgłaszany jako całość, żadna z przesyłek nie może być niebezpieczna, a cały ładunek musi być suchy i zdolny wytrzymać podróż w standardowym kontenerze w temperaturze otoczenia.

Niebezpieczne ładunki

Niebezpieczne ładunki są generalnie zabronione w transporcie jako ładunek mniejszy niż pojemność kontenera. Powodem jest to, że ładunek niebezpieczny wymaga specjalnej dokumentacji, obsługi oraz ma inne wymagania dotyczące załadowania, które muszą zostać zastosowane do każdego kontenera przewożącego dowolną ilość ładunku niebezpiecznego.

Te dodatkowe środki spowodują czasami opóźnienie kontenera i często powodują dodatkowe koszty. Poprzez zakazanie ładunków niebezpiecznych jako ładunków drobnicowych, spedytorzy zapewniają, że inne normalne przesyłki, które wchodzą w skład kontenera, nie są zagrożone negatywnym wpływem opóźnienia kontenera z powodu tych specjalnych wymagań.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) określa, który ładunek jest wymieniony jako niebezpieczny w Międzynarodowym Kodeksie Ładunków Niebezpiecznym (IMDG), ustanowionym z 1960 r. Ogólnie rzecz biorąc, niebezpieczne towary to ciała stałe, ciecze lub gazy, które mogą szkodzić ludziom, innym żywym organizmom, rzeczom lub środowisku.

Towary niebezpieczne są klasyfikowane do jednej z dziewięciu klas zgodnie z zagrożeniem, jakie stanowią. Kategorie są dostępne na stronie internetowej IMO (www.imo.org), a klasyfikacja musi być dokonana przez nadawcę, odbiorcę lub odpowiednie władze. Zauważ, że żadna z tych klas nie zostanie zaakceptowana jako ładunek mniejszy niż pojemność kontenera.

LCL

Wyszukując usługę na Transporteca, zostaniesz zapytany, czy twoja przesyłka zawiera niebezpieczny ładunek. Jeśli zalicza się do jednej z dziewięciu klas IMDG, twój ładunek jest uważany za niebezpieczny. W takim przypadku będziemy mogli udostępnić Twoje wymagania dotyczące wysyłki LCL wszystkim naszym powiązanym spedytorom. Następnie będą mogli zwrócić się z ofertą bezpośrednio do Ciebie, jeśli będą mogli przedstawić inną usługę, która akceptuje niebezpieczne ładunki.

Znalezienie najlepszego spedytora

Szukanie i wybór najlepszego spedytora nie zawsze jest łatwe. Większość firm spedycyjnych oferuje usługi LCL. ważne jest jednak, żeby znaleźć spedytora dla którego ta usługa jest mocną stroną, może zaoferować porównywalne ceny oraz ma dobre opinie od innych klientów. Przed podjęciem decyzji powinieneś zwrócić uwagę na:

Czy  harmonogram i czas transportu pasują do Twoich wymagań – pamiętaj, aby ustalić całkowity czas transportu i czas odbioru / dostawy
Całkowity koszt dostawy LCL – w tym wszystkie elementy w łańcuchu dostaw (sprawdź blog na temat kosztów wysyłki, aby dowiedzieć się więcej)
Odległość od nadawcy do magazynu eksportowego, jeśli nie chcesz, aby spedytor zajął się odbiorem
Odległość od magazynu importowego do odbiorcy, jeśli nie chcesz, aby spedytor zorganizował dostawę do drzwi
Dostępne recenzje i oceny od innych klientów dotyczące terminowości dostawy i jakości obsługi klienta

Niektóre z tych informacji są dostępne na witrynach internetowych i na blogach internetowych, ale większość wymaga przejrzenia kilku artykułów oraz analizy danych, aby dokonać sensownego porównania. W swoich wynikach wyszukiwania na Transporteca pokazujemy powyższe elementy w jasny i porównywalny sposób. Jeśli uważasz, że są dodatkowe informacje, chętnie Ci pomożemy. Naszym celem jest pomoc małym i średnim firmom w znalezieniu najlepszych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.