Przewodnik

Proces Wysyłki Wyjaśnienie

Proces wysyłki składa się z pięciu fizycznych kroków i dwóch etapów dokumentacji, które musi pokonać każda pojedyncza przesyłka w drodze od nadawcy do odbiorcy. Z każdym krokiem wiąże się koszt, który musi pokryć nadawca lub odbiorca. Dlatego ważne jest aby, za każdym razem, gdy rezerwujesz wysyłkę, wyraźne uzgodnienie, kto dokładnie płaci za każdy z etapów procesu.

Odbiór towarów

Proces wysyłki rozpoczyna się w momencie transportu towarów z magazynu nadawcy do początkowego magazynu spedytora. Zwykle odbywa się to za pomocą ciężarówki lub kombinacji ciężarówki i pociągu, i zwykle trwa od kilku godzin do kilku tygodni, w zależności od odległości i położenia geograficznego.

Odpowiedzialność za zorganizowanie i opłacenie odbioru towarów zależy od porozumienia między nadawcą  a odbiorcą. Jeżeli z porozumienia wynika, że odbiorca ponosi odpowiedzialność za przesyłkę bezpośrednio z magazynu nadawcy, obowiązkiem odbiorcy jest zorganizowanie odbioru towarów. Z drugiej strony, jeżeli porozumienie stanowi, że odbiorca nabywa odpowiedzialność w innym etapie procesu wysyłki, za transport odpowiedzialny jest wysyłający.

W przypadku Incoterms EXW (ex works) i FCA (free carrier) odpowiedzialność za odbiór towarów spoczywa na odbiorcy. Dowiedz się więcej o zasadach Incoterms w ramach transportu międzynarodowego.

Jeśli Twoim obowiązkiem jest zorganizowanie odbioru towarów, a spedytor nie oferuje tej usługi, możesz sam ją zorganizować lub kupić u lokalnego przewoźnika. Jeśli sam organizujesz ten etap, możesz dostarczyć przesyłkę do początkowego magazynu spedytora, gdzie przekazujesz ją spedytorowi. Dzięki temu, oszczędzasz koszty transportu wywozowego z magazynu nadawcy. Zorganizowanie odbioru towarów za pomocą lokalnego przewoźnika lub samodzielne wykonanie będzie możliwe tylko jeśli posiadasz lokalne doświadczenie lub obecność na lokalnym rynku. W przeciwnym razie zaleca się uzgodnienie ze spedytorem zorganizowania odbioru towarów.

proces wysyłki

Eksportowe odprawy celne

Eksportowa odprawa celna jest wymagana przez władze w kraju nadania do rejestracji ładunku opuszczającego kraj. Jest ona wykonywana przez licencjonowanego pośrednika celnego i wymaga złożenia deklaracji zawierającej szczegółowe informacje o ładunkach i dokumentach uzupełniających (jeśli są one wymagane). Dokumenty uzupełniające różnią się w zależności od kraju. Spedytor poinformuje Cię, które dokładnie dokumenty są wymagane.

Należy uzgodnić między nadawcą i odbiorcą, kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie odprawy celnej. W przypadku odprawy celnej wywozowej zwykle nadawca korzysta z usług spedytora wybranego do transportu międzynarodowego lub bezpośrednio wyznacza pośrednika celnego. W przypadku, gdy odbiorca ma zorganizować eksportową odprawę celną, zwykle największy sens ma zwrócenie się do spedytora o jej zorganizowanie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której odbiorca ma lokalne doświadczenie lub jest obecny na rynku nadawcy. Alternatywnie odbiorca może zażądać od spedytora zorganizowania eksportowej odprawy celnej. Proces wysyłki nie zawsze związany jest z fizycznym transportem ładunku. Eksportowa odprawa celna jest pierwszym etap dokumentacji.

Załadunek towarów

Załadunek towarów obejmuje szereg czynności wykonywanych przez spedytora lub jego przedstawiciela. Rozpoczyna się od przyjęcia ładunku, czyli jego rozładowywania z ciężarówki, w której został przywieziony od magazynu nadawcy. Następnie jest kontrolowany i liczony. Zgodność ładunku jest potwierdzana w oparciu o szczegóły rezerwacji. Pokwitowanie wysyłki jest wysyłane do nadawcy potwierdzającego, że ładunek został odebrany do wysyłki.

proces wysyłki droga

Załadunek towarów w przypadku przesyłek LCL

Ładunek zostanie następnie umieszczony w magazynie początkowym spedytora. Ma to na celu konsolidację z innymi przesyłkami przeznaczonymi do załadowania do jednego kontenera.  Stamtąd towary wysyłane są do tego samego portu docelowego.

Kilka dni przed odpłynięciem statku, przesyłki są pakowane do kontenera linii żeglugowej, a kontener przewozi się do portu. W porcie kontener jest układany razem z innymi kontenerami przeznaczonymi

To spedytor, który jest zakontraktowany do wysyłki międzynarodowej, jest odpowiedzialny za obsługę nadania. Płatność za proces wysyłki, również za obsługę załadunku jest uzgodniona w umowie między odbiorcą a nadawcą.

Jeżeli ładunek został sprzedany na warunkach EXW (ex works) lub FCA (free carrier), płatność za obsługę pochodzenia jest zwykle ponoszona przez odbiorcę. W przypadku gdy ładunek jest sprzedawany na warunkach FOB (free on board), CNF / CIF (koszt i fracht -cost and freight) lub DDU (delivered duty unpaid  -dostarczone bez cła), obsługa załadunku odbywa się zwykle na koszt wysyłającego. Jeżeli obsługa załadunku towaru nie jest połączona z opłatą za fracht morski, jest zwykle naliczana w momencie przyjęcia ładunku. Musi ona jednak zostać rozliczona przed załadunkiem towaru w porcie początkowym.

proces wysyłki fracht morski

Fracht morski

Linia żeglugowa wykonuje fracht morski na podstawie umowy przewozu ze spedytorem. Kontener może być transportowany przez wiele statków z przeładunkami w różnych portach. Można porównać to do podróży, gdy pasażer korzysta z transportu publicznego, przesiadając się z jednego autobusu do drugiego. Konosament spedytorski wydany przez spedytora może określać statek i etapy frachtu, które musi pokonać ładunek. Ładunek może pokonać cały proces wysyłki niekoniecznie na tym samym statku, na który został załadowany w porcie nadania.

Nie jest konieczne, aby nadawca lub odbiorca przesyłki o mniejszej pojemności niż kontener wiedział, który statek obsługuje proces wysyłki. Jeśli jesteś jednak tym zainteresowany, możesz sprawdzić stronę linii żeglugowej i wyszukać swoje połączenie.

Linia żeglugowa obciąża kosztami za fracht morski i innymi opłatami bezpośrednio spedytora. Spedytor następnie rozbija koszty i obciąża w odpowiednich proporcjach klientów, którzy posiadają ładunek w danym kontenerze. Oceniając koszt frachtu, warto upewnić się, że uwzględniono wszystkie dodatkowe opłaty i dodatkowe koszty. Koszt frachtu na Transporteca zawsze uwzględniają wszystkie dopłaty.

proces wysyłki

Odprawa celna importowa

Odprawa celna importowa jest wymagana przez władze w kraju docelowym dla wszystkich towarów przewożonych do danego kraju. Jest to deklaracja rodzaju towarów i ich wartości, która jest używana do rejestracji i pobierania jakichkolwiek opłat celnych. Odprawa celna importowa jest procesem przygotowania wymaganej dokumentacji i złożenia deklaracji organom celnym. Należy jednak ją rozróżnić od opłat celnych, które jest podatkiem nakładanym na towary przywożone. Zwykle płacone są bezpośrednio przez odbiorcę odpowiednim organom celnym lub podatkowym.

Proces importowej odprawy celnej może rozpocząć się przed przybyciem ładunku do miejsca przeznaczenia.  Musi on także zostać zakończony przed dostawą  ładunku do kraju. Dostawa ładunku do kraju docelowego jest uważana, gdy przekracza on granicę i opuszcza strefę celną.

Spedytor, jego agent lub wyznaczony broker celny może przeprowadzić odprawę celną importową, o ile posiada ważną licencję. Dokonujący importowej odprawy celnej musi przedstawić wszystkie wymagane dokumenty w celu rozpoczęcia procesu. Zwykle proces można zainicjować za pomocą zeskanowanych kopii dokumentów, ale niektóre organy wymagają oryginałów, zanim będą w stanie ukończyć proces. Musisz sprawdzić u spedytora lub brokera celnego, aby dowiedzieć się dokładnie, które dokumenty są wymagane w przypadku Twojego transportu.

Odprawa celna importowa na warunkach DDU / DDP

O ile ładunek nie zostanie sprzedany na warunkach DDP (delivered duty paid  – dostarczono, cło zapłacone), obowiązkiem odbiorcy jest zorganizowanie i opłacenie odprawy celnej importowej. Często najłatwiej jest wyznaczyć spedytora lub agenta wynajętego spedytora znajdującego się w miejscu docelowym, aby przeprowadzić odprawę celną. Dysponują oni i tak wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Jeśli nie oferują tej usługi, będą mogli polecić brokera celnego, który może w tym pomóc.

fracht morski

Transport do destynacji

Obsługa destynacji obejmuje szereg czynności wykonywanych w docelowym biurze spedytora. Zaczyna się od otrzymania dokumentów z biura spedytora lub agenta w miejscu nadania.  Następnie dokumenty są sprawdzane i oryginalny list przewozowy zostaje wysłany do linii żeglugowej. Następnie kontener jest zbierany z portu docelowego i przewożony do magazynu, w którym kontener jest rozładowywany. Ładunek jest kontrolowany i sortowany do dalszego transportu lub odbioru przez odbiorcę.

Transport do destynacji zawsze jest wykonywany przez spedytora lub agenta spedytora, który znajduje się na miejscu. Jest to spowodowane tym, że kontener z portu może jedynie odebrać osoba do tego upoważniona.

Zarówno nadawca, jak i odbiorca może być odpowiedzialny za koszt obsługi destynacji. Proces wysyłki ma zwykle jasno określone incoterms, które informują, kto jest odpowiedzialny za poszczególny etap i kto go opłaca. Jeśli warunki handlowe to DDU lub DDP (delivered duty unpaid / paid  – dostarczone bez cła / cło zapłacone zapłacone), to wysyłający ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem ładunku do magazynu w miejscu docelowym oraz obsługę docelową. W przypadku innych warunków handlowych, takich jak EXW, FCA, FOB lub CNF / CIF, koszt obsługi destynacji ponosi odbiorca. Jeśli obsługa miejscowa jest opłacana przez tę samą stronę, która zakupiła fracht morski, może być opłacona jednocześnie. Możliwe jest też dokonanie opłaty w dowolnym innym momencie, jeśli nastąpi to przed wysłaniem ładunku z magazynu w miejscu docelowym.

proces wysyłki wyjaśnienie

Import towarów – dostarczenie do odbiorcy

Przewóz ładunku z magazynu w miejscu docelowym pod adres odbiorcy i do ostateczny cel ładunku jest określane jako import towarów – dostarczenie do odbiorcy. Zwykle będzie się to odbywało za pomocą ciężarówki lub kombinacja ciężarówki i pociągu, i może trwać od kilku godzin do wielu dni, w zależności od odległości i położenia geograficznego.

Spedycja importowa może być wykonywana przez spedytora, obsługującego międzynarodowy proces wysyłki lub przez lokalną firmę przewozową. Alternatywnie odbiorca może podjąć decyzję o odebraniu ładunku bezpośrednio w magazynie docelowym i zaoszczędzić na kosztach dostarczenia. Jeżeli spedytor realizuje przewóz towarów pod adres odbiorcy, może tego dokonać przy użyciu własnych ciężarówek lub za pośrednictwem firmy przewozowej strony trzeciej. Tak więc odbiorca nie zawsze może oczekiwać spedytora przy odbiorze ładunku pod swoim adresem.

Transport towarów pod adres odbiorcy może odbywać się za pośrednictwem wielu połączeń, w których spedytor optymalizuje ładunki, aby uzyskać jak najbardziej efektywną dystrybucję. Niektórzy spedytorzy oferują śledzenie wszystkich tych ruchów, ale ostatecznie liczy się umowna data, kiedy ładunek zostanie dostarczony, a nie routing.

Dostarczenie towarów na warunkach DDU / DDP

O ile warunki handlowe to DDU / DDP (dostarczone bez cła / cło zapłacone), dostarczenie towarów do odbiorcy zwykle odbywa się na rachunek odbiorcy. Czasami korzystne może być również wykorzystanie spedytora do dostarczenia towarów do drzwi odbiorcy. W tym przypadku będzie to po prostu dostawą do drzwi, a spedytor byłby odpowiedzialny za cały proces wysyłki. Uwaga: w tym przypadku cła będą nadal musiały być rozliczane osobno przez spedytora, aby dokonać dostarczenia towarów do odbiorcy.

Jeśli spedytor nie jest w stanie zaoferować transportu do odbiorcy, zwykle na lokalnym rynku dostępnych jest wiele opcji. Agent spedytora może polecić firmy przewozowe lub odbiorca może sam zdecydować, mając już doświadczenie z niektórymi dostawcami. W przeciwnym razie chodzi o rezerwacje firmy transportowej, która wyróżnia się na lokalnym rynku, co można zazwyczaj sprawdzić online.

proces wysyłki lotniczy

Proces wysyłki – kto ponosi koszty?

Usługa transportu „od drzwi do portu” pokrywa wszystkie koszty transportu od drzwi wysyłającego w kraju nadania do portu morskiego w miejscu docelowym. Nadawca nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami transportowymi w momencie odebrania ładunku przez spedytora. Wszelkie lokalne opłaty za przeładunek w miejscu docelowym są naliczane bezpośrednio odbiorcy, zanim ładunek zostanie odebrany w magazynie spedytora.

Usługa transportu „od drzwi do magazynu” pokrywa wszystkie koszty transportu od wysyłającego w kraju nadania do magazynu spedytora w miejscu docelowym. Nadawca nie jest obciążony dodatkowymi opłatami transportowymi w momencie odebrania ładunku przez spedytora. Jednocześnie nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty dla odbiorcy przy odbiorze ładunku w magazynie spedytora.

Może to na przykład mieć znaczenie, jeśli jesteś importerem kupującym towary na warunkach EXW i chciałbyś samodzielnie odebrać ładunek z magazynu w miejscu docelowym spedytora.

Usługa transportu „od drzwi do drzwi” obejmuje cały transport od drzwi wysyłającego w kraju nadania do drzwi odbiorcy w kraju docelowym. Nie ma dodatkowych opłat za transport, które wysyłający musiałby pokryć, gdy spedytor odbierze ładunek. Jednocześnie nie ma żadnych dodatkowych opłat za transport, które odbiorca musiałby zapłacić, gdy spedytor dostarczy ładunek.

Może to być na przykład istotne, jeśli towary są sprzedawane na warunkach EXW, DDU lub DDP lub jeśli jest to po prostu przesyłka w obrębie jednej firmy.

Usługa transportu „od magazynu do portu” obejmuje wszystkie koszty frachtu i opłaty dodatkowe oraz opłaty lokalne. Załadunek ładunku w początkowym magazynie nadawcy nie podlega opłatom transportowym. Wszelkie lokalne opłaty za przeładunek w miejscu dostarczenia są pobierane bezpośrednio od odbiorcy, zanim ładunek zostanie odebrany w docelowym magazynie przewoźnika.

proces wysyłki opłaty

Może to na przykład mieć znaczenie, jeśli jesteś eksporterem sprzedającym na warunkach CIF lub CNF i chciałbyś zajmować się transportem eksportowym samemu, lub jeśli jesteś importerem kupującym na warunkach FCA i chciałbyś osobiście obsługiwać dostawę importową.

Usługa transportu „magazyn-magazyn” obejmuje wszystkie koszty frachtu i opłaty dodatkowe oraz opłaty lokalne zarówno w miejscu nadania, jak i w miejscu dostarczenia. Załadowanie ładunku w początkowym magazynie spedytora nie wiąże się z żadnymi  dodatkowymi kosztami transportu, a odbiorca nie pobiera dodatkowych opłat za transport w momencie odbioru ładunku w docelowym magazynie spedytora.

Może to być na przykład istotne, jeśli jesteś eksporterem sprzedającym na warunkach DPU i chciałbyś zajmować się odbiorem towarów z miejsca nadania samodzielnie lub jeśli jesteś importerem kupującym na warunkach FCA i chciałbyś zająć się dostarczeniem towarów samemu.

Usługa transportu  „od magazynu do drzwi”  obejmuje wszystkie koszty transportu z magazynu spedytora w punkcie początkowym na adres określony w kraju docelowym. Załadowanie ładunku w początkowym magazynie spedytora nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami transportu, a odbiorca rozlicza się w momencie dostarczenia ładunku.

Może to na przykład mieć znaczenie, jeśli jesteś eksporterem sprzedającym na warunkach DDU lub DDP i chciałbyś poradzić sobie z odbiorem towaru z miejsca nadania samodzielnie, lub importerem kupującym na warunkach FCA.

Usługa transportu między „portem a portem” obejmuje wszystkie koszty frachtu i opłaty dodatkowe z portu morskiego początkowego do docelowego portu morskiego. Miejscowe opłaty za przeładunek towarów są pobierane bezpośrednio od wysyłającego, gdy ładunek zostanie przekazany w początkowym magazynie spedytora. Miejscowe opłaty za przeładunek w miejscu dostarczenia są pobierane bezpośrednio od odbiorcy przed odbiorem ładunku w docelowym magazynie przewoźnika.

samoloty dostawcze

Może to na przykład mieć znaczenie, jeśli jesteś eksporterem sprzedającym na warunkach CNF lub CIF i chciałbyś sam zająć się odbiorem towarów . Ma to też znaczenie jeśli jesteś importerem, kupujący na warunkach FOB i chciałby sam sobie poradzić z dostarczeniem towarów.

Usługa transportu „od portu do magazynu” obejmuje wszystkie koszty frachtu i opłaty dodatkowe oraz lokalne opłaty w miejscu docelowym. Miejscowe opłaty za przeładunek towarów są pobierane bezpośrednio od wysyłającego, gdy ładunek zostanie przekazany w początkowym magazynie spedytora. Za odbiór ładunku w docelowym magazynie spedytora nie są naliczane opłaty transportowe.

Może to na przykład mieć znaczenie, jeśli jesteś importerem kupującym na warunkach FOB i chciałbyś sam zajęć się dostarczeniem towarów.

Usługa transportu „od portu do drzwi” obejmuje cały transport z portu morskiego w miejscu nadania do drzwi adresu w kraju docelowym. Miejscowe opłaty za przeładunek towarów są pobierane bezpośrednio od wysyłającego, gdy ładunek zostanie przekazany w początkowym magazynie spedytora. Nie ma opłat za transport, które odbiorca musiałby uregulować, gdy ładunek zostanie dostarczony w kraju docelowym.

Może to na przykład mieć znaczenie, jeśli jesteś importerem na warunkach FOB i chciałbyś, aby ładunek dostarczany był do Twoich drzwi.

Usługa odprawy celnej jest opcjonalna i dostępna jeśli spedytor zapewnia tę usługę , w ofercie, której szukasz. Przeczytaj więcej na temat odprawy celnej eksportowej i importowej odprawy celnej w ramach procesu wysyłki, aby dowiedzieć się, jaki masz wybór, jeśli nie kupisz odprawy celnej bezpośrednio od spedytora.

Przeczytaj więcej o stawkach za dostawę tutaj.