Transporteca

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla Użytkowników witryny, zarejestrowanych użytkowników, klientów prywatnych i klientów biznesowych, klientów z sektora publicznego i użytkowników działu obsługi klienta Związanych z procesem Zakupu usługi transportu.

Wersja 1.0
Ostatnia aktualizacja: 25 Maja 2018

Polityka Prywatności w trakcie zakupu usług transportowych

W ramach swojej działalności Transporteca gromadzi dane osobowe, które są wykorzystywane w trakcie zakupu usługi transportowej. Naszym celem jest dostarczenie naszym gościom i klientom najlepszej możliwej usługi, zgodnej z wyszukiwanymi informacjami na temat transportu towarów, cen transportu, rezerwacjami transportu towarów i dokonanymi wcześniej usługami przewozu towarów i innymi powiązanymi usługami. Gromadzenie danych osobowych dotyczy szczególnie następujących osób:

 • Odwiedzających witrynę
 • Zarejestrowanych użytkowników
 • Klientów Prywatnych
 • Klientów biznesowych
 • Klientów z sektora publicznego
 • Użytkowników działu obsługi klienta

Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki Transporteca gromadzi dane osobowe, cel, w jakim wykorzystywane są te dane osobowe, oraz sposób w jaki sposób Transporteca zabezpiecza dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności zawiera ustawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Transporteca. Poniżej możesz znaleźć informacje na temat, jakie prawa, przysługują Tobie, jako użytkownikowi naszej witryny, wynikające ze stosowanej przez nas polityki prywatności. Jeśli jako odwiedzający witrynę, zarejestrowany użytkownik, klient prywatny, klient biznesowy, klient z sektora publicznego lub użytkownik działu obsługi klienta masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych lub chcesz wyegzekwować swoje prawa wynikające z przepisów dotyczących polityki prywatności, skontaktuj się z firmą Transporteca, korzystając z danych kontaktowych.

Gromadzenie danych osobowych

Transporteca gromadzi dane osobowe osób odwiedzających witrynę, zarejestrowanych użytkowników, klientów prywatnych, klientów biznesowych, klientów z sektora publicznego i użytkowników działu obsługi klienta. Te dane osobowe są klasyfikowane jako:

Dla odwiedzających witrynę:

 • Identyfikator online / pliki cookie

Dla zarejestrowanych użytkowników:

 • E-mail
 • Imię i nazwisko/Nazwa
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Typ klienta (firmowy, prywatny lub sektor publiczny)
 • Preferowana waluta

Dla klientów prywatnych:

 • E-mail
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu

Dla klientów biznesowych:

 • E-mail
 • Imię i nazwisko/Nazwa
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy i numer rejestracyjny

Dla klientów z sektora publicznego:

 • E-mail
 • Imię i nazwisko/Nazwa
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Instytucja sektora publicznej i numer EAN (lub odpowiednik)

Dla użytkowników działu obsługi klienta:

 • E-mail
 • Nazwa
 • Numer telefonu (opcjonalnie)

Transporteca gromadzi dane bezpośrednio od zarejestrowanej osoby/Ciebie za pomocą następujących metod: przesłanie ich na naszą stronę internetową, za pomocą e-maila, telefonu lub czatu.

Dane są gromadzone wyłącznie za zgodą użytkownika jako osoby fizycznej. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez odhaczenie zgody na komunikację e-mail w profilu na naszej stronie internetowej, usunięcie profilu lub skontaktowanie się z Transporteca przez czat, e-mail lub telefon.

Po wycofaniu zgody wszelkie przyszłe przetwarzanie danych osobowych w zakresie, na który została wyrażona wcześniej zgoda zostaje zakończone.

Cel przetwarzania danych osobowych

Transporteca gromadzi dane osobowe w następującym celu:

Dla odwiedzających witrynę:

 • Informacje statystyczne w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • Stworzenie lepszego i spersonalizowanego interfejsu użytkownika, pomagającego dokonać zakupu usługi transportowej

Dla zarejestrowanych użytkowników:

 • Identyfikacja osoby
 • Kalkulacja ceny i obliczanie podatku VAT
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów
 • Marketing (opcjonalnie)

Dla klientów prywatnych:

 • Identyfikacja osoby
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów
 • Dostawa wybranej usługi transportowej

Dla klientów biznesowych:

 • Identyfikacja osoby
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów
 • Dostawa wybranej usługi transportowej

Dla klientów z sektora publicznego:

 • Identyfikacja osoby
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów
 • Dostawa wybranej usługi transportowej

Dla użytkowników działu obsługi klienta

 • Identyfikacja osoby
 • Poprawa i dostosowanie obsługi klienta zgodnie z zarejestrowaną historią zamówień
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów
 • Komunikacja związana z ogólną obsługą klienta

Jeżeli powyższe cele przetwarzania danych osobowych przez Transporteca ulegną zmianie, zostanie to przekazane zainteresowanej osobie/Tobie, zanim takie zmiany zaczną obowiązywać. Taka komunikacja w większości przypadków będzie polegała na informacji o aktualizacji polityki prywatności.

Usunięcie danych osobowych

Transporteca przechowuje dane osobowe dotyczące odwiedzających witrynę, zarejestrowanych użytkowników, klientów prywatnych, klientów biznesowych, klientów z sektora publicznego i użytkowników działu obsługi klienta. Dane osobowe są usuwane w momencie, gdy cel związany z przetwarzaniem danych osobowych zostanie zakończony. Oznacza to, że dane będą przechowywane w następujących przypadkach.

Dla odwiedzających witrynę, informacje statystyczne w celu ulepszenia naszej strony internetowej

 • Identyfikator online / pliki cookie: nie zostaną usunięte

Dla zarejestrowanych użytkowników, Identyfikacja osoby

 • E-mail: nie zostanie usunięty

Dla zarejestrowanych użytkowników, kalkulacja cen i obliczanie podatku VAT

 • Adres: nie zostanie usunięty
 • Typ klienta (firmowy, prywatny lub z sektora publiczny): nie zostanie usunięty

Dla zarejestrowanych użytkowników, Komunikacja związana z transportem towarów

 • Numer telefonu: nie zostanie usunięty

Dla zarejestrowanych użytkowników, Marketing

 • E-mail: Zostanie zachowany do momentu wycofania zgody
 • Imię i nazwisko:  Zostaną zachowane do momentu wycofania zgody

Dla klientów indywidualnych, Identyfikacja osoby

 • E-mail: nie zostanie usunięty

Dla klientów indywidualnych, Komunikacja związana z transportem Twoich towarów

 • E-mail: nie zostanie usunięty
 • Imię i nazwisko: nie zostaną usunięte

Dla klientów indywidualnych, Dostawa wybranej usługi transportowej

 • Imię i nazwisko: nie zostaną usunięte
 • Adres: nie zostanie usunięty
 • Numer telefonu: nie zostanie usunięty

Dla klientów biznesowych, Identyfikacja osoby

 • E-mail: nie zostanie usunięty

Dla klientów biznesowych, Komunikacja związana z transportem towarów

 • E-mail: nie zostanie usunięty
 • Imię i nazwisko/Nazwa: nie zostaną usunięte

Dla klientów biznesowych, Dostawa wybranej usługi transportowej

 • Imię i nazwisko/Nazwa: nie zostaną usunięte
 • Adres: nie zostanie usunięty
 • Numer telefonu: nie zostanie usunięty
 • Nazwa firmy i numer rejestracji: nie zostaną usunięte

Dla klientów z sektora publicznego, identyfikacja osoby

 • E-mail: nie zostanie usunięty

Dla klientów z sektora publicznego, Komunikacja związana z transportem towarów

 • E-mail: nie zostanie usunięty
 • Imię i nazwisko/Nazwa: nie zostaną usunięte

Dla klientów sektora publicznego, Dostawa wybranej usługi transportowej

 • Imię i nazwisko/Nazwa: nie zostaną usunięte
 • Adres: nie zostanie usunięty
 • Numer telefonu: nie zostanie usunięty
 • Instytucja sekcji publicznej i numer EAN (lub odpowiednik): Nie zostaną usunięte

Dla użytkowników działu obsługi klienta, Identyfikacja osoby

 • E-mail: nie zostanie usunięty

Dla użytkowników działu obsługi klienta, Komunikacja związana z transportem towarów

 • Imię i nazwisko: nie zostaną usunięte
 • Numer telefonu: nie zostanie usunięty

Współpraca z podwykonawcami w celu przetwarzania dancyh osobowych

Transporteca współpracuje z dostawcami i podwykonawcami w celu przetwarzania danych osobowych, na zasadzie podpowierzenia. Tacy „przetwarzający dane” zarządzają danymi wyłącznie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Transporteca. Transporteca wykorzystuje następujące podmioty przetwarzające dane w odniesieniu do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk
 • Myphone

Podwykonawcy  z krajów trzecich

Transporteca korzysta z podwykonawców w celu przetwarzania danych osobowych spoza obszaru UE. Wspomnieni podwykonawcy  to:

 • Amazon Web Services
 • Sendgrid
 • MailChimp
 • Zendesk

Transporteca podjęła działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych dla każdego podmiotu przetwarzającego dane spoza obszaru UE. Korzystamy tylko z usług podwykonawców, które mogą udokumentować dokładnie w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane oraz w jaki sposób są one chronione.

Udokumentowanie ma polegać na okazaniu zasad polityki prywatności oraz umów dotyczącyh przetwarzania danych osobowych.

Powierzanie Danych Osobowych

Transporteca powierza dane osobowe stronom trzecim w niektórych przypadkach. Poniżej opisujemy, które dane osobowe są przekazywane do podwykonawców i w jakich przypadkach:

Dla odwiedzających witrynę

 • Informacje statystyczne w celu ulepszenia naszej strony internetowej: Google, Amazon Web Service

Dla zarejestrowanych użytkowników

 • Identyfikacja osoby: Amazon Web Service
 • Wycena i obliczanie podatku VAT: Amazon Web Service
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów: SendGrid
 • Marketing (opcjonalnie): MailChimp

Dla klientów prywatnych

 • Identyfikacja osoby: Amazon Web Service
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów: SendGrid
 • Dostawa wybranej usługi transportowej: Amazon Web Service, dostawcy usług transportowych (określone poniżej), firmy ubezpieczeniowe (określone poniżej)

Dla klientów biznesowych

 • Identyfikacja osoby: Amazon Web Service
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów: SendGrid
 • Dostawa rozwiązania transportowego: Amazon Web Service, dostawcy usług transportowych (określone poniżej), firmy ubezpieczeniowe (określone poniżej)

Dla klientów z  sektora publicznego

 • Identyfikacja osoby: Amazon Web Service
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów: SendGrid
 • Dostawa wybranej usługi transportowej: Amazon Web Service, dostawcy usług transportowych (określone poniżej), firmy ubezpieczeniowe (określone poniżej)

Dla użytkowników działu obsługi klienta

 • Identyfikacja osoby: Amazon Web Service
 • Komunikacja związana z transportem Twoich towarów: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone
 • Komunikacja związana z ogólną obsługą klienta: Amazon Web Service, SendGrid, Zendesk, Myphone

Podczas rezerwacji usługi transportowej na naszej stronie internetowej, Transporteca przekaże Twoje dane osobowe do konkretnych dostawców usług transportowych, będą one wykorzystywane do transportu towarów, oraz firm ubezpieczeniowych, jeśli ubezpieczenie transportu zostało uwzględnione w rezerwacji.

 • Dostawcy usług transportowych: DB Schenker, Panalpina, Straight Air, TNT, UPS, FedEx, Freja, DSV, Dimotrans, iContainers, Atlas Forwarding, Holland & Stockford, Leman, IAT, Bennys Transportfirma, JMJ Transport & Flytning, Pakke.dk, Yoyo, Vanguard, Shipco, MKP Spedition
 • Firmy ubezpieczeniowe: First Marine

Kiedy rezerwujesz usługę transportową Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko określonym dostawcom usług Transporteca i firmom ubezpieczeniowym zaangażowanym w określone rozwiązanie transportowe.

Oprócz powyżej opisanych przypadków,  dane osobowe ujawniane zostaną tylko w przypadkach, w których Transporteca jest zobowiązana jest do tego na mocy prawa, w tym przestrzegania przepisów dotyczących polityki prywatności danych oraz odpowiednich dyrektyw i przepisów dotyczących danych osobowych specyficznych dla danego kraju.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dane, których jesteś podmiotem podlegają określonym prawom w zakresie gromadzenia danych osobowych przez Transporteca w odniesieniu do Twojej osoby. Te prawa to:

Prawo dostępu – Masz, pod pewnymi warunkami, prawo dostępu do danych, które Transporteca gromadzi w związku z Twoją osobą.

Prawo do korekty – Masz prawo do poprawiania informacji nieprawdziwych lub błędnych lub pominięć w danych, które Transporteca gromadzi w związku z Twoją osobą.

Prawo do usunięcia – masz, pod pewnymi warunkami, prawo do zażądania usunięcia danych związanych z Twoją osobą. Należy pamiętać, że to prawo nie ma zastosowania do większości prawnych sposobów przetwarzania danych osobowych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę na to przetwarzanie, przez co powiązane dane zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania W niektórych przypadkach masz prawo do zawieszenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Będzie to miało zastosowanie, jeśli dokładność danych zostanie zakwestionowana, jeśli zażądasz kopii bezprawnie przetworzonych danych, a tym samym braku ich usunięcia, jeśli chcesz przedłużyć przechowywanie danych dłużej niż pozwala na to cel Transporteca lub jeśli zakwestionujesz prawo do przetwarzania danych, a ten spór nie zostanie jeszcze rozstrzygnięty.

Prawo do przenoszalności danych – Masz w niektórych przypadkach prawo do otrzymania danych osobowych zebranych przez Transporteca na temat Twojej osoby w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie, w celu wykorzystania Twoich danych osobistych przez innego kontrolera danych.

Prawo do odwołania zgody– możesz w niektórych przypadkach sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych, nie będą one przetwarzane, chyba że istnieją ku temu uzasadnione powody lub przetwarzanie jest wymagane do ustalenia lub obrony roszczenia prawnego. Jeśli Twoje dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec tego, co spowoduje zakończenie takiego przetwarzania.

Egzekwowanie prawa do ochrony danych osobowych

Unijne przepisy dotyczące danych osobowych i/lub lokalne przepisy regulują twoje prawa związane z prywatnością danych osobowych. Prawa te nie są prawami bezwzględnymi, ale prawami, które możesz wykonywać w zależności od sposobu przetwarzania danych osobowych przez Transporteca.

W przypadku skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o przesłanie zapytania za pośrednictwem osoby kontaktowej Transporteca, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności.

Transporteca odniesie się do każdego indywidualnego zapytania tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli chcesz złożyć skargę lub odwołać się od polityki przetwarzania twoich danych osobowych do zewnętrznego organu, takie skargi muszą być przekazane organowi nadzorczemu odpowiedniego kraju UE. W Polsce byłby to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Transporteca może wykorzystywać dane osobowe osoby, której dane dotyczą, do profilowania lub jako podstawę do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane wykorzystywane do zautomatyzowanego decyzji są następujące: Adres, Typ klienta (firmowy, prywatny lub sektor publiczny), Preferowana waluta.

Uzyskane dane oparte na profilowaniu (zautomatyzowanym przetwarzaniu danych) to: Typ klienta (biznes, prywatny lub publiczny).

Zautomatyzowane decyzje i profilowanie będą wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji odpowiednich opcji transportu i personalizacji naszej komunikacji z Tobą.

Jeśli nie chcesz podlegać zautomatyzowanym decyzjom oraz/lub profilowaniu, możesz skontaktować się z osobą kontaktową Transporteca odnośnie do polityki prywatności w celu interwencji lub zakwestionowania sposobu przetwarzania danych.

Google AdWords

Ta witryna korzysta z usługi remarketingowej Google AdWords do promowania strony internetowej na witrynach trzecich (w tym Google) dla odwiedzających witrynę. Oznacza to, że promujemy naszą stronę wśród poprzednich odwiedzających, którzy wykonali określone zadanie na naszej stronie, na przykład wyszukiwania transportu lub dokonując rezerwacji transportu. Promowanie może być w formie reklamy na stronie wyników wyszukiwania Google lub w sieci reklamowej Google. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkownika w tej witrynie. Oczywiście wszelkie zgromadzone dane będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Prywatności Google.

Możesz ustawić preferencje dotyczące sposobu, w jaki Google reklamuje się za pomocą strony Preferencje reklam Google, a jeśli chcesz, możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w całości za pomocą ustawień plików cookie lub na stałe za pomocą wtyczki przeglądarki.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów ochrony powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z ryzykiem związanym z danymi i ich przetwarzaniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych w Transporteca

Christian Vinther
Transporteca
+44 20 3769 6586
[email protected]  

Transporteca nie posiada pełnomocnika ds. ochrony danych. Zapraszamy do kontaktu z osobą kontaktową ds.  ochrony danych w celu kierowania zapytań, dotyczących ochrony danych osobowych.