transporteca

Wizja

Zamów transport towarów w taki sam sposób jak bilet lotniczy

Transporteca została założona przed doświadczonych kierowników z A.P. Møller – Mærsk i ma na celu poprawienie doświadczeń związanych z zakupem rozwiązań transportowych wśród przedsiębiorstw szukających tego rodzaju rozwiązań.

 „Naszym marzeniem jest, by pewnego dnia niewielkie przedsiębiorstwa mogły zamówić import towarów tak łatwo jak bilet lotniczy.”

Morten Find Lærkholm, Założyciel i Dyrektor Wykonawczy

Chcemy zaoferować portal, na którym klienci będą mogli szybko stworzyć przegląd wszystkich dostępnych rozwiązań transportowych, by następnie wybrać rozwiązanie, które najlepiej spełni ich specyficzne potrzeby. Zamówienie i opłacenie wybranego rozwiązania musi być następnie proste i szybkie.

Dla spedytorów Transporteca ma być miejscem, w którym możliwe będzie wprowadzanie produktów na rynek oraz rozszerzanie bazy klientów. Ponadto portal ma mieć za zadanie pomóc spedytorom w zebraniu prawidłowych i kompletnych informacji, tak by dane zamówienie mogło zostać przetworzone w efektywny sposób.

Na koniec należy zadbać o zgodność stron co do ceny i wybranej usługi, a sama usługa musi zostać opłacona z góry, tak by klient nie został później zaskoczony dodatkowymi opłatami i spedytor mógł opłacić swoich podwykonawców ponosząc jak najmniejsze ryzyko finansowe.

„Chcemy ułatwić niewielkim przedsiębiorstwom prowadzenie handlu międzynarodowego i chcemy uczynić obsługę tych klientów bardziej interesującą dla spedytorów. Inne gałęzie przemysłu już dawno rozwinęły portale online, z których zarówno kupujący, jak i sprzedający czerpią korzyści. Uważamy, że to samo jest możliwe dla branży transportowej i logistyki. Rozpoczynamy naszą działalność od rynku niewielkich przesyłek, ponieważ wydaje się, iż jest to obszar o największym potencjale zarówno dla nadawców, jak i spedytorów.

Transporteca to nowy projekt, dlatego też nie oferujemy jeszcze usług z i do wszystkich krajów. Naszym celem jest objęcie naszą działalnością całego świata i chcemy współpracować z naszymi klientami, by osiągnąć ten cel. Mamy zatem nadzieję, że nasi klienci będą w dalszym ciągu opowiadać nam o swoich potrzebach, tak byśmy mogli we współpracy z naszymi spedytorami umieszczać na portalu najlepsze usługi i oferty.”

Morten Lærkholm, Założyciel i Dyrektor Wykonawczy.