Zrozumieć kalkulacje

Koszty Wysyłki Międzynarodowej

Czy zastanawiasz się, jak są obliczane koszty wysyłki? Jako importer powinieneś być już świadomy, że całkowity koszt produktu obejmuje trzy koszty: koszt produktu (który płacisz dostawcy), koszt transportu (który płaci się spedytorowi) oraz koszt cła, a czasami podatku VAT od Twoich towarów (płacisz lokalnym urzędom celnym i podatkowym). Niniejszy artykuł dotyczy kosztów związanych z transportem.

7 kroków wysyłki międzynarodowej

Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w handlu międzynarodowym, czy też masz doświadczenie jako importer,  chcemy Ci pomóc w zrozumieniu zasad transportu. Poniższe informacje podsumowuje koszty wysyłki i zasady ich obliczania.

Aby lepiej zrozumieć oferty i faktury, znajomość siedmiu etapów międzynarodowej wysyłki jest dobrym punktem wyjścia. To na nich opierają się wszystkie koszty wysyłki. Poznanie  procesu transportu zapewni Ci lepszy wgląd w to,  za jakie jego części zapłacisz oraz kiedy.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz handel poza UE czy w UE, drogą morską, powietrzną lub drogową koszty wysyłki zawsze będą oparte na następujących siedmiu elementach procesu transportowego:

  1. Odbiór towarów
  2. Eksportowe odprawy celne
  3. Załadunek towarów
  4. Fracht
  5. Importowe odprawy celne
  6. Transport do destynacji (towaru)
  7. Import towarów (dostawa)

Nie wszystkie elementy zostają uwzględnione w kosztach wysyłki w każdej umowie, ponieważ transport zagraniczny zależy zazwyczaj od incoterms, które Ty i Twój dostawca uzgodniliście. Transport w Europie zależy od tego, ile masz ładunku. Poniżej odpowiemy na pytanie, kiedy płacisz za poszczególne elementy transportu.

Co zawierają koszty wysyłki?

Kiedy zaczynasz sprawdzanie ceny, aby dostarczyć zakupione towary do domu, początki mogą być trudne. Musisz dowiedzieć się, jakie koszty są zawarte w ofertach spedytorów, a które nie. Poniżej staramy się wyjaśnić, które koszty są zazwyczaj uwzględniane i kiedy.

Przesyłki zagraniczne spoza UE

W przypadku przesyłek zagranicznych spoza UE masz dwie możliwości dostarczenia Twoich towarów: transport morski i lotniczy. Który z siedmiu elementów procesu transportowego, jest uwzględniony w kosztach przesyłki, będzie zależał od konkretnych warunków incoterms, które Ty i Twój dostawca uzgodnicie. Powinno to być jasno określone na fakturze i wskazuje, kiedy odpowiedzialność towaru oraz koszty wysyłki, przechodzą od dostawcy na Ciebie.

Incoterms

Poniżej przedstawiamy, jakie ponosisz koszty, w zależności od tego, które incoterms są uwzględnione w konkretnej umowie. W przypadku importu najczęściej stosowanymi metodami incoterms są FOB i EXW. Przy eksporcie natomiast reguły DAP i CFR są najczęściej przydatne. Aby dowiedzieć się więcej na temat wymienionych incoterms, zapraszamy do przeczytania artykułu.

incoterms

Reguły handlu – definicje terminów

FOB: Transakcja na regułach FOB oznacza, że dostawca będzie odpowiedzialny za wszystkie lokalne koszty, tj. punkt 1-3 w procesie transportu: Dostawa w porcie, obsługa ładunku i odprawa celna eksportowa. Pozostawia to do odpowiedzialności za pozostałe elementy: załadunek, odprawa celna importowa, obsługa odbioru i dostawa do drzwi.

EXW: Transakcja na regułach EXW oznacza, że jesteś odpowiedzialny za cały proces transportowy i ponosisz wszelkie koszty związane z transportem. Innymi słowy, rezerwacja transportu obejmuje wszystkie koszty transportu od drzwi dostawcy, na przykład w Szanghaju, w Chinach do Twoich drzwi w Polsce.

CFR: jest terminem eksportowym i zasadniczo jest przeciwieństwem „FOB”. Dla tej reguły handlu  ty jako eksporter pokrywasz koszty od Twoich drzwi w Polsce do portu docelowego. Jednak odpowiedzialność za ładunek przechodzi na importera, gdy tylko ładunek przechodzi przez szynę statku. Z portu docelowego koszty zostaną przeniesione na nabywcę, który będzie posiadał pozostałe lokalne koszty, tj. odprawy celne importowe, obsługę importową i transport do ich drzwi.

DAP: to również regułą incoterm związaną z eksportem. Za to, jako eksporter, odpowiadasz za cały proces transportowy od Twoich drzwi do drzwi nabywców w dowolnym kraju. Dlatego też ponosisz wszystkie koszty związane z transportem.

Dowiedz się więcej o różnych incoterms tutaj.

Wymienione cztery reguły incoterms odnoszą się jedynie do kosztów związanych z transportem. Na przykład, jeśli jesteś zainteresowany dodatkowym ubezpieczeniem transportowym w celu zabezpieczenia towaru podczas transportu, zazwyczaj będzie to dodatkowy koszt.

Jeśli chodzi o towary przywożone, należy to dowiedzieć się u lokalnego organu celnego i jest to Twoja odpowiedzialność sprawdzenia tej kwoty. Dzieję się tak dlatego, że cło nie jest związane ze sposobem transportu, ale z rodzajem towarów, które importujesz.

Transport drogowy w Europie

W Europie większość transportu odbywa się ciężarówką i jest powszechnie określana jako regularny transport drogowy. To rozwiązanie jest zawsze typem usługi od drzwi do drzwi (EXW), dlatego też zawsze obejmuje odbiór i dostawę. Jeśli jednak importujesz większą ilość towaru (co odpowiada trzem paletom lub więcej), prawdopodobnie unikniesz kosztów za punkty 3 i 6 w procesie transportu (obsługa towaru), ponieważ Twoje towary będą odbierane i dostarczane bezpośrednio dużą ciężarówką do wywozu bez przeładunku. Termin „ciężarówka do wywozu” odnosi się do ciężarówki, która kursuje pomiędzy magazynem w miejscu nadania a magazynem w miejscu przeznaczenia. Stamtąd towary będą dostarczane inną, zazwyczaj nieco mniejszą ciężarówką. To samo dotyczy odbioru.

Dodatkowe usługi

W przypadku transportu drogowego w Europie oferta zawiera zazwyczaj transport towarów z punktu A do punktu B plus odprawę celną. Pozostałe usługi (oprócz wymienionych powyżej) zazwyczaj nie są uwzględnione w ofercie. Na przykład, jeśli potrzebujesz ciężarówki z podnośnikiem do załadunku i rozładunku towarów, chcesz zamówić odbiór lub doręczenie pod dwa lub więcej różnych adresów, potrzebujesz odbioru lub dostawy w określonym czasie lub jeśli potrzebujesz specjalnego szybkiego transportu, to będą to dodatkowe koszty.

Tak więc, wszystkie możliwe dodatkowe usługi i zamówienia powodują dodatkowe koszty i powinny zostać zamówione i zapłacone przy rezerwacji transportu.

W przypadku importu z krajów UE nie ma żadnych opłat celnych, ani podatku VAT, którymi obciążone są koszty Twojego transportu. Wynika to z naszej wspólnej Unii Celnej, w której towary mają swobodę przemieszczać się. Tutaj możesz przeczytać więcej o importowaniu towarów z UE.

Jak ustalane są ceny w przypadku transportu poza UE

Porównując transport  morski i lotniczy, koszt zależy od trasy i typu towaru. Dzieje się tak, ponieważ statki mają ograniczenia dotyczące ograniczenia ładunku, a samoloty są zazwyczaj ograniczone wagą. Dlatego im większe obciążenie, tym większe wahania cen. Poniżej podano sposób obliczania cen.

Transport morski

W przypadku transportu morskiego istnieją dwa różne sposoby wysyłki Twoich towarów: LCL i FCL. LCL (ładunek mniejszy niż pojemność ładowania kontenera) odnosi się do przesyłki „luzem”, co ma zastosowanie dla „mniejszych” przesyłek. W przypadku tego rodzaju wysyłki w kontenerze znajdują się ładunki kilku importerów. Ogólnie rzecz biorąc, wysyłka LCL ma zastosowanie dla przesyłek o powierzchni poniżej 15 metrów sześciennych. Przeciwnie, FCL (pełny załadunek kontenera) ma znaczenie przy wysyłaniu więcej niż 15 m3 i w tym przypadku będzie istniała możliwość samodzielnego wypełnienia całego kontenera.

Ceny LCL

Ceny LCL oblicza się na podstawie wielkości (metr sześcienny/m3), co określa, ile przestrzeni zajmuje ładunek. Im większa objętość, tym wyższa cena. Jeśli prowadzisz handel na warunkach EXW, będzie to miało wpływ na cenę w zależności od miejsca w kraju nadania. Na przykład, jeśli towary mają być odbierane w Chinach w odległości kilkuset kilometrów w głąb lądu, koszty wysyłki będą znacznie wyższe niż w przypadku dostawcy zamieszkałego w Szanghaju, który znajduje się przy wybrzeżu i ma własny port morski.

koszty wysyłki

Poniżej przedstawiono przykład, w jaki sposób łączny koszt transportu jest podzielony w zależności od procesu transportowego. Przykład oparty jest na przesyłce o wymiarach 2 m3 i wadze 500 kg na regułach EXW z Szanghaju do Londynu:

Odbiór ładunku: PLN 496
Opłata celna eksport: PLN 59
Obsługa załadunku: PLN 458
Fracht: PLN 326
Opłata celna importowa: PLN 191
Transport do destynacji: PLN 373
Import towarów (dostawa): PLN 263

Całkowity koszt transportu: PLN 2.166

Jak widać z powyższego opisu, samo przewozy nie są zbyt drogie. Z drugiej strony, odbieranie i obsługa towarów zazwyczaj będą elementami najbardziej kosztownymi.

Ceny FCL

Cena za pełny kontener nieco się waha. Wynika to z podstawowej zasady podaży i popytu, która ma zastosowanie również do większości innych usług. Jeśli dana trasa handlowa jest często wybierana, wówczas cena maleje i odwrotnie. Dodatkowo wpływa na cenę również kurs walut, cena ropy i inne opłaty, takie jak przeładowanie, opłaty od ryzyka wojennego i dodatkowa opłata w sezonie wysokiego obciążenia. Te wahania ceny są zauważalne, gdy sprawdzasz ceny przesyłki w Transporteca lub u dowolnego innego spedytora z miesiąca na miesiąc, gdzie stawki są aktualizowane.

Zgodnie z powyższym przykładem, wskaźniki LCL wykazują znacznie mniejsze wahania, ponieważ same przewozy stanowią niewielką część całkowitych kosztów przesyłek LCL. Największe koszty są powiązane z odbiorem, obsługą eksportową importową, a także dostawą.

transport morski

Transport lotniczy

Czas jest niewątpliwie najbardziej widoczną różnicą między transportem morskim a lotniczym. Jeśli musisz szybko dostarczyć przesyłkę, powinieneś wysyłać ją drogą lotniczą. Zajmuje to zazwyczaj 3-12 dni w zależności od preferowanej usługi i miejsca, z którego jest importowana.

Transport lotniczy można podzielić na dwie kategorie: standardowe usługi transportu lotniczego i kurierskiego. Poniżej omówimy oba rodzaje transportu pod kątem obliczania ceny.

Standardowy transport lotniczy

Cena standardowego transportu lotniczego jest określana przez tak zwaną „masę objętościową”, być może lepiej znaną jako „ciężar ładunkowy”. W praktyce oznacza to, że cena zostanie obliczona na podstawie ustalonego czynnika DIM (współczynnik wymiarowania) ustalonego przez daną firmę przewoźnika lotniczego i opartego na zdolności ładunkowej samolotu.

Masa objętościowa odnosi się do gęstości przesyłki, która odzwierciedla objętość w stosunku do jej ciężaru. W celu określenia masy objętościowej przesyłek należy podzielić wielkość przesyłek w centymetrach sześciennych przez 6 000. Odpowiada to regularnemu współczynnikowi DIM na kilogram dla standardowego transportu lotniczego, a także 166,67 kilogramom na metr sześcienny.

Przykład

Dla przykładu, jeśli chcesz przewieźć 1 m3 towarów o wadze 100 kg, musisz zapłacić za 167 kg bez względu na rzeczywistą masę. Jeśli masz 1 m3 i 500 kg, oczywiście musisz zapłacić za pełne 500 kg.

transport lotniczy

Cena zależy od konkretnej trasy i jest ustalana przez linie lotnicze na podstawie podaży i popytu – podobnie jak w przypadku transportu morskiego. Dodatkowo ilość zamówień spedytorów może wpłynąć na cenę: na przykład jeśli spedytor ma częste zamówienia na przewóz z Bangladeszu do Wielkiej Brytanii, ponieważ obsługuje duże firmy importujące dżinsy, prawdopodobnie mogą też zaoferować innym klientom dobrą stawkę na tej trasie.

Co więcej, ceny frachtu lotniczego często będą odzwierciedlane przez kursy walut, opłaty paliwowe i czasie tranzytu, co oznacza, że ceny te wzrastają, gdy czas tranzytu maleje.

Transport morski vs. transport lotniczy

Z reguły można spodziewać się, że jeśli Twój ładunek jest mniejszy niż 0,5 m3 i waży mniej niż 100 kg, transport lotniczy często może konkurować z kosztami transportu morskiego. Minimalna wymagalna wielkość przesyłek morskich wynosi 1 m3 – nawet jeśli rzeczywista objętość jest mniejsza. Podczas importu więcej niż 0,5 m3 i 100 kg transport morski zawsze będzie tańszą opcją. Jest to oczywiście odzwierciedlone także w czasie tranzytu, który w zależności od trasy może potrwać do 43 dni, np. Chiny.

Kurier

Być może słyszeliście już o DHL, FedEx, UPS i TNT. Są to główni gracze w dziedzinie usług kurierskich. Wspólne dla wszystkich jest to, że są dedykowanymi firmami transportowymi z własnymi samolotami, przewoźnikami i centrami dystrybucji. Jest to znacząca różnica w porównaniu z standardowym przewozem lotniczym, gdzie głównym usługą jest przewóz pasażerów, a transport ładunków jest usługą uboczną. Kurierzy są najlepiej znani z obsługi małych przesyłek pakietowych, ale mogą też obsługiwać większe ładunki paletyzowane.

Największą zaletą tych kurierów jest oczywiście ich infrastrukturą, zoptymalizowaną i zautomatyzowaną, aby wyjątkowo skutecznie obsługiwać różne przewozy ładunków, które mogą przemieszczać się z jednego kontynentu do drugiego w ciągu 48 godzin.

Podobnie jak w przypadku standardowego transportu lotniczego ważna jest również kalkulacja cen za transport kurierski. W związku z tym w niektórych przypadkach należy wziąć pod uwagę ciężar objętościowy Państwa towarów przy obliczaniu cen transportu.

Ciężar objętościowy a rzeczywista masa

Aby określić, na jakiej podstawie oblicza się cenę, musisz najpierw ustalić, która z tych dwóch kategorii odnosi się do Twojej przesyłki: Ciężar objętościowy czy rzeczywista masa. Najcięższy z nich będzie „ciężarem fakturowany”, który służy do obliczania kosztów wysyłki zarówno standardowych usług transportu lotniczego, jak i usług kurierskich. Innymi słowy, jeśli masa objętościowa przekracza rzeczywistą masę, będzie miała wpływ na koszty wysyłki.

W przypadku przesyłek kurierskich masa obciążeniowa zazwyczaj wynosi 200-250 kg na metr sześcienny w zależności od konkretnego kuriera. Jest to również współczynnik DIM wynoszący 5000 lub 4000 centymetrów sześciennych na kilogram. Informacje te są zwykle dostępne na stronie internetowej kuriera.

Przykład: Załóżmy, że importujesz przesyłkę o pojemności 0,3 m3 i faktycznej wadze 25 kg. Aby obliczyć ciężar objętościowy, który pozwoli dowiedzieć się, do jakiej kategorie przynależy Twoja przesyłka i koszty wysyłki, należy przede wszystkim przeliczać objętość w m3 na cm3, tzn. 0,3 x 1,000,000 = 300 000 cm3. Następnie dzielisz przez 5000 (lub inny ustalony współczynnik ustalony przez konkretnego kuriera) = 60 kg.

Obliczając ten ciężar ustaliliśmy, że masa objętościowa wynosi 60 kg, która jest większa niż rzeczywista masa 25 kg. W tym przypadku musisz zapłacić za 60 kg kosztów transportu, mimo że przesyłka rzeczywiście waży mniej. Jest to podstawowa zasada masy obciążeniowej.

Jak obliczane są koszty wysyłki dla transportu drogowego?

Jak wspomniano powyżej, transport w Europie będzie zazwyczaj obsługiwany przez samochód ciężarowy i zawsze będzie to dostawa typu drzwi-do-drzwi (EXW). Samochody ciężarowe zazwyczaj podróżują według stałych rozkładów jazdy w całej Europie z codziennymi lub tygodniowymi odjazdami, dzięki czemu można często oczekiwać odbioru dzień po zarejestrowaniu transportu.

koszty wysyłki

Transport drogowy można podzielić na następujące kategorie: LTL (mniejsze niż obciążenie ciężarówki) – ładunki częściowe i pełne obciążenia lub FTL (pełne obciążenie ciężarówki). Definicje są często używane zamiennie zależnie od spedytora, jednak poniżej spróbujemy przedstawić znaczenie każdego z nich:

LTL zazwyczaj odnosi się do wysyłki 1-2 palet i w praktyce oznacza, że kupujesz X ilość pozycji palet w ciężarówce, dzieląc koszty transportu z innymi importerami. Najczęściej towary zostaną odebrane przez mniejsze ciężarówki. Następnie transportowane towary do magazynu, w którym zostaną przeładowane na dużą ciężarówkę wywozową. Gdy towary trafiają do kraju przeznaczenia, trafiają do najbliższego magazynu w celu ponownego załadunku. Później towar ostatecznie zostanie dostarczony przez małą ciężarówką.

Częściowe obciążenie często jest definiowany jako przewóz trzech lub więcej palet. Ten rodzaj przesyłki będzie często zbierany i dostarczany bezpośrednio przez duże samochody eksportowe. Ciężarówka eksportowa nadal zatrzyma się w magazynie, aby załadować inne przesyłki LTL, ale unikasz kosztów manipulacyjnych w obu magazynach, ponieważ towary nie zostają ponownie załadowane. Kalkulacja ta ma sens jedynie w przypadku, gdy przewożone są 3 palety, w przeciwnym razie koszty manipulacji będą zazwyczaj tańsze niż wysyłanie dużego samochodu dostawczego zarówno do dostawcy, jak i odbiorcy. Częściowe obciążenie jest również dobre dla towarów o nieregularnych rozmiarach, co może utrudnić obsługę magazynu, na przykład łódź na przyczepie.

FTL odnosi się do pełnego ładunku ciężarówek, co oznacza, że jesteś jedynym klientem i kupiłeś pełną pojemność ciężarówki, tzn. 33 palety lub około 90 m3 dla zwykłych przyczep.

Pojemność ładunkowa

Do celów transportu drogowego termin „pojemność ładunkowa” jest używany do obliczania pojemności ciężarówki. Regularna przyczepa firankowa (kurtynowa) może pomieścić 13,6 metrów ładunkowych.

Przy zakupie pełnej pojemności ciężarówki również unikniesz kosztów  przeładunku, ponieważ ciężarówka eksportowa podróżuje bezpośrednio od dostawcy. Oznacza to również, że można spodziewać się nieco krótszego czasu tranzytu.

Zgodnie z regułą do FTL wymaga się co najmniej pół ciężarówki. W innym przypadku lepszym rozwiązaniem jest zakup ładunku częściowego.

Większość firm spedytorskich i ciężarówek ma ustalone ceny przesyłek LTL, które zależą od wielkości, ciężaru i odległości. Każdy kraj jest wstępnie podzielony na strefy. Cena oparta jest na strefach, od których rozpoczyna się i na których kończy się transport. W ten sposób spedytor może łatwo ustalić cenę, sprawdzając odpowiednie karty strefowe. Ponadto na cenę będzie również wpływała cena za ropę naftową oraz specjalne obchodzenie się z towarem, które wiąże się z dodatkową opłatą.

Porównanie regularnego transportu drogowego i usług kurierskich

Wcześniej wspomniane firmy kurierskie również działają w Europie, oferując szybki i tani transport drobnych przesyłek. Zwykle, jeśli wysyłka jest mniejsza niż 1 m3 i waży mniej niż 400 kg, korzystne jest skorzystanie z usługi kurierskiej w celu obsługi transportu. Z drugiej strony, jeśli wysyłasz więcej niż 1 m3, ważącą więcej niż 400 kg, wtedy najtańszą opcją będzie zwykły transport drogowy.

Niemniej jednak, w procesie wyboru odpowiedniej usługi ważny jest również czas dostawy. Kurier zwykle dostarczy przesyłkę w całej Europie w ciągu 2-3 dni, podczas gdy ciężarówka będzie potrzebował 4-8 dni. Jednak wysyłki pełnych ładunków (FTL) można wykonywać szybciej, gdy ciężarówka kursuje prosto od dostawcy do odbiorcy bez przeładunku.

transport drogowy

Nie zapomnij!

Oto krótkie podsumowanie głównych informacji opisanych powyżej.

Należy pamiętać, że w koszty wysyłki nie zawsze zawierają wszystkie elementy transportu. W transporcie drogowym w Europie transport z punktu A do punktu B plus odprawa celna będzie zawsze zawierać się w cenie. Należy jednak pamiętać, że szczególne obchodzenie się z towarem zawsze spowoduje dodatkowe koszty. Dlatego należy skonsultować z wybranym spedytorem, czy na przykład potrzebujesz ciężarówki z windą lub jeśli chcesz odebrać towar w określonym czasie.

W przypadku transportu zagranicznego koszty są uzależnione od uzgodnionego incoterms i opierają się na konkretnych regułach handlu. Ponadto ustalasz, kto ponosi odpowiedzialność i koszty z każdej z siedmiu części procesu transportowego.

Koszty wysyłki, które otrzymasz w serwisie transporteca.pl lub od innego spedytora zawsze są związane tylko z transportem. Oznacza to również, że koszty związane z określonymi towarami, tzn. cła i ewentualnie podatki VAT przy imporcie jako osoba prywatna, muszą być zapłacone osobno i rozliczone z lokalnymi organami celnymi.

Jak sprawdzić koszty wysyłki na transporteca.pl?

Mamy nadzieję, że ten post wyjaśnił wszelkie pytania i poczujesz się dobrze przygotowany do kolejnej rezerwacji przewozów, aby bez wysiłku wybrać najlepsze rozwiązania transportowe odpowiadające Twoim potrzebom.

W firmie Transporteca można szybko i łatwo sprawdzić koszty wysyłki dla transportu morskiego, lotniczego i drogowego. Wystarczy wybrać typ przewożonego ładunku: ładunek drobnicowy, palety lub przesyłki, a także określić szczegóły wysyłki. Zapewniamy najlepsze ceny  bez żadnych ukrytych opłat. Po wyszukaniu rozwiązania odpowiadającego Twoim potrzebom można zamówić transport bezpośrednio online. Następnie wybrany spedytor i dostawca zostaną automatycznie powiadomieni o rezerwacji transportu.