Krótki słownik

Pojęcia transportowe

Czy znasz najważniejsze pojęcia transportowe? W artykule zebraliśmy je w krótki słownik, tak żebyś miał zawsze do nich szybki i łatwy dostęp na jednej stronie.

Przesyłka

Jest to towar, który chcesz przewozić z jednego kraju do drugiego. Można go również nazwać ładunkiem lub przesyłką. Przesyłka ma cechy takie jak wymiary, waga i towar.

Wymiary

Aby otrzymać ofertę na transport międzynarodowy, musisz znać wymiary ładunku, który chcesz wysłać. Mierzy się to w wysokości, szerokości i długości, zarówno całkowitej przesyłki, jak i pojedynczych składowych. Należy pamiętać, że są to wymiary zewnętrzne, które są istotne, ponieważ spedytor musi zaplanować, ile ładunków innych klientów można załadować do kontenera wraz z Twoją przesyłką.

Waga

Jest to po prostu łączna waga tego, co chcesz wysłać, łącznie z materiałem, z którego korzystasz do zapakowania przesyłki. Jest to niezbędne dla spedytora, aby upewnić się, że będzie on mógł załadować ją do kontenera o maksymalnej dopuszczalnej masie.

Jeśli nie jesteś świadomy wymiarów i wagi przesyłki, którą zamierzasz otrzymać, skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać te informacje.

pojęcia transportowe

Towar

Musisz dokładnie opisać, co wysyłasz, aby spedytor mógł wypełnić wymagane dokumenty dotyczące wysyłki międzynarodowej. Towar będzie również podany na liście przewozowym (B/L), który jest twoim rachunkiem za wysłane towary, oraz na podstawie zgłoszeń celnych.

Klasyfikacja celna HS

Zharmonizowany System Klasyfikacji Towarów (HS) jest międzynarodowym standardem kodowania wszystkich towarów znajdujących się w obrocie. Został opracowany i jest utrzymywany przez Światową Organizację Celną (WCO). Ponieważ prawie wszystkie systemy celne opierają swoją taryfę celną na tej klasyfikacji, twój towar będzie musiał być poprawnie sklasyfikowany do deklaracji. Jeśli nie znasz kodu HS swojego towaru, nie martw się, twój dostawca będzie znał kod HS. Także spedytor jest wykwalifikowany, aby znaleźć odpowiednią klasyfikację w oparciu o dokładny opis ładunku. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz przeczytać więcej o kodach HS i zobaczyć pełną listę tutaj.

Miejsce pochodzenia i miejsce docelowe

Te pojęcia transportowe te są używane do opisania, skąd przesyłka przybywa i do jakiej lokalizacji się przemieszcza. Jeśli chcesz, aby ładunek był odebrany i dostarczony z  określonej lokalizacji, musisz dokładnie ją opisać, zazwyczaj za pomocą adresu. Jeśli chciałbyś załatwić sprowadzenie przesyłki do magazynu spedytora z miejsca pochodzenia lub odbiór przesyłki w magazynie spedytora w miejscu docelowym, zwykle wystarczy miasto, by znaleźć najlepsze dostępne rozwiązania transportowe.

pojęcia transportowe droga

Magazyn spedycyjny

Jest to budynek spedytora, do której klienci mogą dostarczyć przesyłkę w miejscu pochodzenia lub odebrać przesyłkę w miejscu przeznaczenia. Zazwyczaj jest to bezpieczny magazyn, w którym spedytor ma wózki widłowe i inne urządzenia umożliwiające załadunek i rozładunek towarów oraz przenoszenie ładunku do kontenerów.

Jeśli magazyn nie jest bezpośrednio własnością spedytora, spedytor będzie miał umowę z właścicielem lub operatorem magazynu i nadal jest odpowiedzialny za bezpieczne przeładowanie twojego ładunku.

Kontener

załadunku, transportu i rozładunku ładunku na statkach, ciężarówkach i pociągach. Nie musisz martwić się o specyfikacje kontenera, to spedytor zapewnia rezerwację odpowiedniego rodzaju i rozmiaru za pomocą linii przewozowej.

Dokumentacja

W handlu międzynarodowym wymagana jest znaczna liczba dokumentów. Ogólnie określa się je jako dokumentacja przewozowa.