Szybki przewodnik po Incoterms

Reguła wysyłki FOB

Reguły wysyłki Incotersms regulują kto jest odpowiedzialny za ryzyko, opłaty i zadania związane z każdym z poszczególnych etapów transportu. W poniższym przewodniku wyjaśnimy co jest Twoim zadaniem jako importera zgodnie z regułą wysyłki FOB.

W handlu międzynarodowym uzgodniono szereg międzynarodowych reguł handlowych, zwanych również Incoterms. Wyróżniono 11 Incoterms, dzięki które precyzują zakres obowiązków, odpowiedzialności i podział kosztów między sprzedającym i kupującym. Precyzyjne określenie zadań i kosztów dla każdego z 7 etapów procesu wysyłki jest bardzo istotne, bez względu na to, z którą częścią świata handlujesz.

Reguła wysyłki FOB (ang. Free on Board) czyli “określony port załadunku” to warunek handlu międzynarodowego, określający dokładnie, kiedy koszt, własność i odpowiedzialność za dowolny produkt zostaje przeniesiona ze sprzedającego na kupującego. W przypadku FOB przeniesienie tych zobowiązań ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie załadunku produktu na pokład statku, samolotu lub pociągu w porcie początkowym, porcie lotniczym lub terminalu, zgodnie z umową zawartą między sprzedawcą a nabywcą.

Reguła wysyłki FOB - szybki przewodnik

W tym filmie założyciel i CEO Transporteca, Morten Laerkholm, wyjaśnia podstawowe zasady i najważniejsze informacje związane z regułą wysyłki FOB.

Reguła wysyłko FOB na Transporteca oznacza, że cena, którą widzisz na ekranie, będzie obejmowała wszystko, od portu, lotniska lub terminala załadunkowego w punkcie początkowym do podanego adresu dostawy w miejscu docelowym. Obejmuje to wszystkie koszty transportu, jak również wszelkie koszty związane z odprawą celną w miejscu przeznaczenia.

Dodając wydatki od dostawcy i koszty transportu przedstawione przez Transporteca, możesz łatwo obliczyć całkowity koszt importu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat najczęstszych reguł handlowych, zobacz nasz wpis o zasadach Incoterms. Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub czatu – jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania.