Przewodnik

Warunki dostawy

Poznaj warunki dostawy zanim rozpoczniesz międzynarodowy handel i przewóz towarów. Przedstawiamy kompletny przewodnik.

Incoterms

W handlu międzynarodowym terminologia może wydawać się skomplikowana. Aby przezwyciężyć komplikacje, używa się wspólnego języka dla transportu towarów od sprzedającego do kupującego. Warunki dostawy powinny zostać uzgodnione między kupującym a sprzedającym przed rozpoczęciem zlecenia. Powinny także zostać udokumentowane w umowie handlowej. Dzięki temu jest jasne, kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie i opłacenie poszczególnych części procesu wysyłki.

Międzynarodowe Reguły Handlu (Incoterms), opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w 1936 roku, są uznanym standardem stosowanym na całym świecie w międzynarodowych kontraktach na sprzedaż towarów. Najnowsza wersja weszła w życie w styczniu 2011 (wersja 2010). Wyszukując w Internecie możesz znaleźć wiele wyjaśnień podziału kosztów i odpowiedzialności między sprzedającym i kupującym. Poniżej spróbujemy krótko przedstawić kilka najczęstszych reguł Incoterms.

Ex-Works (EXW)

Ex-works (EXW) to jedna z podstawowych form umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Zgodnie z warunkami EXW sprzedawca ma jedynie obowiązek udostępnić towary w swojej fabryce lub magazynie, aby kupujący mógł je odebrać w celu wypełnienia swoich zobowiązań. Wszystkie koszty i odpowiedzialność za transport międzynarodowy jest w gestii kupującego.

warunki dostawy transporteca

…w oznaczone miejsce (FCA)

Warunki dostawy FCA (…w oznaczone miejsce) oznaczają, że sprzedający wypełnia ciążące na nim obowiązki wynikające z dostawy w momencie przekazania towarów do przewoźnika, nominowanego przez kupującego. Z praktycznego punktu widzenia odpowiedzialność za dostarczenie towarów do spedytora i odprawa ładunku spoczywałaby na eksporterze, który jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z miejscem wywozu.

Oznaczony Port Załadunku (FOB)

Warunki dostawy FOB (oznaczony port załadunku) to powszechny Incoterm, w którym odpowiedzialność i koszty związane z transportem przechodzą ze sprzedawcy na kupującego w momencie przekazania towaru do portu wywozu. Sprzedający od tej chwili wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towarów.

Koszt i Fracht (CNF)

W ramach warunków dostawy CNF/C&F/CFR (koszt i fracht) sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towarów do portu przeznaczenia. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne importowe, odprawę celną w miejscu przeznaczenia i ubezpieczenie cargo.

warunki dostawy

Koszt, Ubezpieczenie i Fracht (CIF)

Warunki dostawy CIF (koszt, ubezpieczenie i  fracht) są podobne do reguł CNF, z tym wyjątkiem, że koszty ubezpieczenia transportowego ponosi sprzedający.

Warunki dostawy – Dostarczone w miejsce przeznaczenia (DPU)

Reguły handlu DPU – dostarczone (… w miejsce przeznaczenia) oznaczają, że sprzedający ponosi koszty i odpowiedzialność za towar do momentu dostarczenia go do określonego terminalu i jego rozładunku. Oznacza to, że sprzedawca płaci za fracht morski i wszelkie opłaty celne, ale nie za odprawę celną importową, która jest odpowiedzialnością kupującego.

Dostarczone do miejsca (DAP)

Warunki dostawy DAP (dostarczone do miejsca) – wcześniej były znane jako DDU (dostarczone, cło nieopłacone). W ramach tej reguły sprzedawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie dostawy do kupującego w uzgodnionym miejscu, a kupujący jest tylko odpowiedzialny za opłacenie ceł importowych.