Za i przeciw

Czy warto kupić ubezpieczenie transportu

Czy warto kupić dodatkowe ubezpieczenie transportu przy rezerwacji usługi transportowej? Tutaj znajdziesz odpowiedź na pytania, jakie szkody pokrywa ubezpieczenie oraz na co możesz liczyć, gdy zrezygnujesz z zakupu dodatkowego ubezpieczenia, a Twój towar zostanie uszkodzony lub zaginie w trakcie transportu.

Kiedy zakupić ubezpieczenie transportu?

Kiedy podczas rezerwacji usługi transportowej zdecydujesz się zakupić dodatkowe ubezpieczenie transportu, jesteś zabezpieczony, w przypadku gdy coś się stanie z Twoim towarem. Jeśli masz wykupione ubezpieczenie transportowe i Twoje towary zostaną uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu, jesteś całkowicie zabezpieczony przed szkodą i otrzymasz pełną rekompensatę (możesz przeczytać więcej o tym, jak działa ubezpieczenie transportowe za pośrednictwem Transporteca) . Ubezpieczenie transportu to doskonały sposób na wyeliminowanie ryzyka przy wysyłce towarów. Poniżej możesz przeczytać więcej o tym, co stanie się, gdy nie wykupiłeś ubezpieczenia transportowego, a Twoja przesyłka ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

Czy jesteś całkowicie zabezpieczony, gdy nie wykupiłeś ubezpieczenia transportowego?

Niestety nie. Kupując transport za pośrednictwem spedytora, firmy transportowej lub kuriera, nie jesteś w pełni objęty ubezpieczeniem, jeśli cokolwiek stanie się z twoim ładunkiem podczas transportu, jeśli nie masz oddzielnego ubezpieczenia transportowego. Możesz przeczytać więcej o tym, dlaczego tak jest i jak możesz w pełni zabezpieczyć się przed stratami w dalszej części artykułu.

Firmy transportowe lub spedytorzy nie mają ubezpieczenia, które automatycznie obejmuje szkody lub straty Twoich towarów, które mogą wystąpić podczas transportu. Dlatego, aby być w pełni ubezpieczonym, musisz wykupić oddzielne ubezpieczenie transportowe razem z samym transportem. Jednak w niektórych przypadkach Twoja przesyłka może być objęta ubezpieczeniem magazynowym (jeśli je posiadasz). Musisz to jednak sprawdzić  w swojej umowie o warunkach i usługach, aby być absolutnie pewnym.

Czy istnieją specjalne warunki w przypadku osób prywatnych?

Ponownie, niestety nie. Nie istnieją żadne specjalne prawa konsumenckie, nawet jeśli jesteś osobą prywatną, a nie firmą. To samo ryzyko, które dotyczy przedsiębiorstw, dotyczy również osób prywatnych. Istnieje jednak wyjątek w przypadku wysyłki dóbr prywatnych.

Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie transportowe?

Jeśli wysyłasz przesyłki o dużej wartości w stosunku do ich wagi, dobrym pomysłem może być wykupienie ubezpieczenia transportowego. W innych przypadkach może to nie opłacać się z perspektywy finansowej.  Oczywiście, jeśli wysyłasz rzeczy osobiste, które mają dla Ciebie wielkie znaczenie i wartość osobistą, jest to zupełnie inna kwestia.

Otrzymujesz tańszą ofertę transportową, rezygnując z ubezpieczenia

Kiedy spojrzysz na przemysł spedycyjny z szerszej i bardziej zbiorowej perspektywy, zobaczysz, że ponieważ ludzie nie są w pełni objęci ubezpieczeniem w przypadku uszkodzeń lub strat wysyłanych towarów, sam transport staje się tańszy, co jest niewątpliwie dużą zaletą. Gdy spedytor nie ponosi całego ryzyka, może obniżyć cenę usługi, co oznacza, że import z Chin będzie tańszy. Inną sprawą jest to, że zysk spedytora z danego transportu wynosi jedynie ułamek wartości wysyłanych towarów. Jeżeli spedytor miałby zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie szkody i straty, ceny musiałyby znacznie wzrosnąć.

Tak więc, od czasu do czasu każdy zadaje spedytorowi następujące pytania:

Czy posiadasz ubezpieczenie transportowe, które zabezpiecza straty, jeśli coś się stanie z moimi towarami, prawda?”

Gdy ktoś transportuje rzeczy innych ludzi i je uszkodzi, wtedy jedynym uczciwym rozwiązaniem, jest naprawa szkody, prawda?”

W takich przypadkach niestety musimy odpowiedzieć, że nie jesteś automatycznie objęty ubezpieczeniem, tak jak to zostało powiedziane powyżej. Gdyby tak było, cena transportu byłaby znacznie droższa.

Najlepiej jest to wytłumaczone na poniższym przykładzie:

Spedytor zwykle ma marżę na pokrycie kosztów w wysokości około 200 EURO przy wysyłce kontenera o wysokości 40 stóp z Azji do Europy. Musi to pokryć koszty spedytora związane z listą płac, czynszem itp.

Wartość towarów w 40-stopowym kontenerze wynosi zwykle około 50 000 EURO, co oczywiście może każdorazowo się różnić.

Zysk wynosi zatem około 0,4% łącznej wartości towarów.

ubezpieczenie transportu

Ryzyko uszkodzenia lub utraty nie pokrywa się z zyskiem, jeżeli spedytor ponosi pełną odpowiedzialność. Często zdarza się, że kontener z surowcami jest opóźniony, co oznacza, że fabryki muszą czasowo wstrzymać produkcję. Gdyby spedytorzy byli odpowiedzialni za te pośrednie konsekwencje i koszty, ryzyko (a tym samym cena transportu) wzrosłoby znacząco.

Te same zasady obowiązują niezależnie od tego, czy wysyłasz lampę w paczce kurierskiej, paletę wina ciężarówką, czy cały statek wypełniony olejem.

Czy spedytor ubezpiecza się przed wydarzeniami losowymi?

Niestety tego nie robią. Spowodowane jest to tym, że zwiększyłoby to koszty tak bardzo, że podniosłoby ceny do poziomu, z którym nikt nie skorzystałby z ich usług.

Jednocześnie jesteśmy zainteresowani utrzymaniem kosztów transportu na jak najniższym poziomie. Koszty transportu są barierą handlową w taki sam sposób, jak cła, podatek VAT i inne podatki. W skali globalnej wyższe koszty transportu oznaczają mniejszą wymianę handlową, dlatego jesteśmy zainteresowani utrzymaniem jak najniższych kosztów wysyłki.

Odpowiedzialność spedytora

W rzeczywistości spedytor ponosi odpowiedzialność, ograniczoną zgodnie z międzynarodowymi konwencjami. W handlu nazywa się „Ograniczenie odpowiedzialności” dla spedytora, a ograniczenia zależą od tego, czy wysyłane są za pośrednictwem frachtu lotniczego, frachtu morskiego, czy transportu drogowego. Oznacza to, że możesz otrzymać rekompensatę, jeśli twoje towary są uszkodzone lub poniosą stratę podczas transportu, jednak w większości przypadków otrzymane odszkodowanie byłoby nieistotne w porównaniu z rzeczywistą wartością towarów. Poniżej możesz przeczytać więcej o tym, jakie ograniczenia dotyczą danego rodzaju transportu.

ubezpieczenie transportu

Ograniczenie odpowiedzialności dla:

Frachtu lotniczego: ok. 20 EURO / kg
Transport drogowy: ok. 10 EURO / kg
Fracht morski: ok. 2 EURO / kg

Przykład:

Jeśli przesyłasz paczkę o wadze 10 kg drogą lądową, spedytor normalnie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości 10 kg x 10 EURO / kg = 100 EURO. Nie można jednak otrzymać rekompensaty wyższej niż cena Twoich towarów.

W związku z tym, jeśli zapłaciłeś 70 EURO za swoje towary, otrzymasz odszkodowanie w wysokości 70 EURO. Jeśli zapłaciłeś 120 EURO, otrzymasz odszkodowanie w wysokości 100 EURO.

Jaki jest cel ograniczonej odpowiedzialności, jeżeli nie jesteś całkowicie ubezpieczony?

Ograniczenia odpowiedzialności stwarzają równowagę na rynku transportowym, gdzie spedytor ponosi część ryzyka, która jest proporcjonalna, aby mógł właściwie obsługiwać towary. Ryzyko nie jest jednak tak wielkie, że staje się barierą, która staje się przeszkodą dla światowego handlu.

Ograniczenia odpowiedzialności to także zbiór zasad, które mają zastosowanie do wszystkich firm transportowych na całym świecie i niezależnie od miejsca, w którym mogą znajdować się ich klienci.

Kiedy opłaca się kupić dodatkowe ubezpieczenie transportu?

Krótko mówiąc, opłaca się, gdy wartość wysyłanych towarów znacznie przekracza ograniczenia odpowiedzialności i potrąceniu przez ubezpieczyciela. Poniżej znajdują się przykłady obu.

Jeśli chcesz kupić lampę o wadze 10 kg, której koszt wynosi 80 EURO, możesz uzyskać rekompensatę od spedytora, ponieważ kwota jest niższa niż ograniczenia odpowiedzialności (10 kg x 10 EURO / kg = 100 EURO) . Dlatego nie jest konieczne wykupienie ubezpieczenia transportowego. Jednak dodatkową zaletą ubezpieczenia jest to, że generalnie łatwiej i szybciej można uzyskać roszczenie odszkodowawcze za pośrednictwem właściwej firmy ubezpieczeniowej niż spedytora.

Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne również podlegają franszyzie redukcyjnej. Dlatego też, jeśli zakupiłeś lampę za 80 EURO, nie ma sensu kupować ubezpieczenia transportowego z potrąceniem  120 EURO. Jeśli jednak lampa kosztuje 800 EURO, opłacałoby się kupić dodatkowe ubezpieczenie transportu.

Gdzie kupić ubezpieczenie transportu?

Większość firm transportowych (w tym Transporteca) oferuje dodatkowe ubezpieczenie transportu obok oferty wysyłki. Jeśli kupisz takie ubezpieczenie, zostaniesz objęty ochroną od wszystkimi szkód i / lub strat, które mogą wystąpić w trakcie transportu Twoich towarów.

Jeśli często wysyłasz przedmioty z zagranicy, dobrym pomysłem może być posiadanie ogólnego ubezpieczenia transportowego, które obejmowałoby każdą wysyłaną przesyłkę zamiast jednorazowego ubezpieczenia. Wiele firm posiada już takie ubezpieczenie transportowe zawarte w ubezpieczeniu magazynowym, nawet o tym nie wiedząc. Dlatego dobrze jest przeczytać umowę dotyczącą warunków świadczenia usług, aby dowiedzieć się, co dokładnie obejmuje.