5 rzeczy do zapamiętania

Odprawa celna przy imporcie z USA

Odprawa celna przy imporcie z USA może wydawać się skomplikowana. W poniższym przewodniku poznasz 5 rzeczy, które pomogą Ci uniknąć opóźnień i dodatkowych kosztów. Dzięki czemu będziesz dobrze przygotowany do rozpoczęcia importu towarów z USA do Polski.

Odprawa celna przy imporcie z USA

Odprawa celna przy imporcie z USA to kwota, którą należy zapłacić przy przywozie towarów do Unii Europejskiej (UE), a tym samym do Polski. Dlatego dobrym pomysłem jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami i regulacjami dotyczącymi cła importowego przy wysyłce z USA w celu poznania całkowitej ceny importu towarów. W przypadku, gdy wysyłasz towary na terenie UE, nie musisz płacić cła za większość przedmiotów. Przeczytaj więcej o imporcie z UE do Polski tutaj.

Wysokość opłaty importowej zależy od rodzaju importowanego towaru, jego wartości oraz kraju pochodzenia.

1. Import z USA wymaga rejestracji

Podczas importowania towarów do UE, gdy towary są przeznaczone do sprzedaży komercyjnej lub stanowią część działalności handlowej lub promocyjnej Twojej firmy, Twoja firma musi mieć numer EORI. W przeciwnym razie nie będzie możliwe złożenie zgłoszenia importowego w imieniu Twojej firmy, dlatego towary zostaną zablokowane przez organy celne, aż do momentu otrzymania przez Państwa numeru EORI. Wszelkie koszty związane z tym opóźnieniem będą naliczane na konto Twojej firmy. Są one zwykle związane z miejscem przechowywania w ramach opłaty celnej i potencjalny koszt wypożyczenia sprzętu, w przypadku gdy twój towar znajduje się w kontenerze, który nie został zwrócony przewoźnikowi w uzgodnionym czasie.

Rejestracja numeru EORI to prosty proces, który zwykle zajmuje nie więcej niż kilka dni roboczych. Proces rejestracji prowadzony jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC). Po rejestracji otrzymasz swój numer EORI e-mailem lub możesz go sprawdzić na Twoim koncie na PUESC.

odprawa celna przy imporcie z USA

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Polsce, możesz już mieć numer EORI. Aby to sprawdzić, możesz skorzystać z narzędzia do sprawdzania numerów EORI dostarczonego przez Komisję Europejską. Twój numer EORI będzie w tym przypadku „PL”, a następnie nasz dziewięciocyfrowy numer VAT, a następnie trzy zera, na przykład PL987654321000. Jeśli okaże się, że nie jesteś zarejestrowany, powinieneś ukończyć rejestrację przez PUESC.

Jeśli Twoja firma nie jest zarejestrowana w Polsce, podczas importu z USA, musisz zarejestrować się w systemie, w urzędach lub oddziałach celnych na terenie Polski. Może tak się zdarzyć w przypadku, gdy Twoja firma jest zarejestrowana w innym kraju UE lub twoje transakcje były wcześniej zwolnione z opłaty VATu. W obu przypadkach nadal musisz dokonać rejestracji numeru EORI, zanim uzyskasz możliwość rozliczenia towarów. Odprawa celna przy imporcie z USA musi zostać dokonana przez firmę, która posiada numer EORI.

W niektórych przypadkach konieczne może być również uzyskanie specjalnego pozwolenia podczas importowania towarów, które są kwalifikowane jako „towary podlegające ograniczeniom”. Specjalna odprawa celna przy imporcie z USA może być wymagana na przykład określone wyroby włókiennicze lub na broń palną i amunicję. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu odpowiednich licencji na handel międzynarodowy.

2. Deklaracje celne przy imporcie z USA

Odprawa celna przy imporcie z USA oraz zgromadzenie odpowiednich dokumentów może okazać się skomplikowane. Podczas importu z USA lub innych krajów spoza UE większość firm korzysta z usług kurierskich lub spedytorów, żeby składania deklaracji celnych i obsługi cła importowego z USA. Gwarantuje to w większości przypadków, że formularze są wypełniane poprawnie, co może zapobiec opóźnieniom w procesie importu. Możliwe jest tworzenie własnych deklaracji celnych, ale proces jest bardziej skomplikowany i zalecany tylko dla bardziej doświadczonych importerów.

Rolą spedytora lub kuriera w tym zakresie jest identyfikacja kodu towaru ładunku. Na tej podstawie zostaje naliczona odprawa celna przy imporcie z USA i zostaje wypełnione zgłoszenie celne w twoim imieniu. Biorąc to pod uwagę, jako importer, ponosisz odpowiedzialność za dokładność deklaracji importowej. Jeśli import zostanie zgłoszony z niewłaściwym kodem towaru, odpowiedzialność za powiadomienie urzędu celnego o błędzie spada na Ciebie.

Znalezienie odpowiedniego kodu towaru nie zawsze jest łatwe. Najpierw należy rozpocząć od eksportera. Kody towarowe, nazywane również kodami klasyfikacyjnymi, kodami HS lub kodami TARIC, są prawie światowym standardem. Jako producent lub sprzedawca produktu, eksporter zwykle zna kod towaru, który został również zgłoszony służbom celnym USA. Jeśli twój dostawca nie może dostarczyć Ci kodu, możesz go wyszukać w wyszukiwarce kodów towarowych . Po znalezieniu kodu towaru otwiera się kartę importu, aby znaleźć cło importowe z USA (i VAT) obowiązujące dla towarów.

cła importowe przy imporcie z USA

Aby ustalić kwotę podatku VAT i wycenić ile będzie kosztować odprawa celna przy imporcie z USA za Twoje towary, oprócz kodu towaru, kurier lub spedytor podadzą wartość importowanych towarów. W przypadku importu cło oblicza się na podstawie wartości zakupu towarów, a VAT oblicza się na podstawie wartości zakupu, w tym cła i kosztów wysyłki. Na przykład, jeśli kupujesz produkt w USA za równowartość 3 000 PLN, który wysłałeś do Polski za 500 PLN, a stawka celna dla tego konkretnego produktu wynosi 3,7%, a zakładamy, że VAT wynosi 23%, obliczenia wyglądać następująco:

Cło: 3 000 PLN * 3,7% = 111 PLN

VAT: 23% * (3000 PLN + 111 PLN + 500 PLN) = 830,53 PLN

Tak więc łączna opłata celna i podatki za import tego produktu wynoszą 941,53 PLN, a całkowity koszt wyładunku produktu wynosi w tym przypadku 3 000 PLN + 500 PLN + 830,53 PLN = 4330,53 PLN. Jak jednak później przeczytasz, możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT, jeśli jesteś płatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce.

Towary, które zostają dostarczone do innego kraju UE przed importem do Polski

Jeśli importujesz swoje towary do innego kraju UE niż Polska, a następnie wysyłasz swoje towary do Polski, to twój dostawca lub firma odpowiedzialna za transport, musi użyć „Skróconej Deklaracji Przywozowej” w danym kraju. Powinieneś jednak zawsze sprawdzić, czy ten krok jest wykonany prawidłowo, ponieważ to Ty, jako firma przyjmująca, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

3. Odprawa celna przy imporcie z USA – opłata

Zwykle spedytor odpowiedzialny za złożenie zgłoszenia importowego skontaktuje się z Tobą po złożeniu dokumentów i poinformuje Cię o kwocie należności, którą musisz zapłacić. Jesteś wtedy zobowiązany do zapłaty kwoty spedytorowi, który z kolei zapłaci ją urzędowi celnemu w Twoim imieniu. Twoje towary nie zostaną zwolnione przez organy celne, dopóki urząd celny nie otrzyma pełnej zapłaty cła i podatku VAT. Niektórzy spedytorzy dodatkowo pobierają opłatę za obsługę tej płatności.

W przypadku częstych importów możliwe jest założenie konta odroczenia w urzędzie celnym, więc tylko raz w miesiącu musisz uregulować cło i podatek VAT. Wymaga to jednak, abyś mógł udzielić zabezpieczenia kwoty odprawy, kasy oszczędnościowej lub firmy ubezpieczeniowej, co zwykle nie jest możliwe w przypadku mniejszych firm.

odprawa celna przy imporcie z USA

Odprawa celna przy imporcie z USA – wyjątki

W niektórych przypadkach możesz ubiegać się o obniżoną lub zerową stawkę celną dla towarów z określonych krajów. Wymaga, abyś udowodnił pochodzenie i przeznaczenie towarów żeby ubiegać się o preferencje taryfowe.

W niektórych przypadkach, jeśli produkty, które importujesz z USA, pozostaną tylko tymczasowo w Polsce, lub  jeśli przetwarzasz towary, a następnie je ponownie eksportujesz lub importujesz do dalszej sprzedaży w UE, możesz mieć możliwość odzyskania należności celnych i VAT lub odroczenia płatności.

Istnieje scenariusz, w którym nie musisz płacić cła ani VAT przy przywozie z USA. Dopóki Twoje towary pozostają w składzie wolnocłowym, jesteś zwolniony z płacenia, ponieważ te magazyny są miejscem, gdzie cło i VAT są zawieszone. Na przykład, jeśli wysyłasz towary z USA, przechowujesz je tymczasowo w składzie wolnocłowym w Polsce, przekazanie ich do magazynu celnego w Czechach, będzie dobrym pomysłem, ponieważ nie będziesz musiał płacić cła i podatku VAT w Polsce.

Z zasady cła i podatek VAT są płacone tylko wtedy, gdy towary zostaną wprowadzone do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej.

4. Zwrot podatku VAT

Kupując produkty od dostawcy z USA, musisz upewnić się, że podatek obrotowy nie jest dodawany do faktury. Dostawca może wystawić fakturę bez podatku obrotowego, o ile adres kupującego znajduje się poza USA. Jeśli zdarzy się, że płacisz podatek obrotowy swojemu amerykańskiemu dostawcy, zwrot tej kwoty może być niemożliwy.

Podczas importowania towarów z USA podatek VAT jest naliczany przez odpowiedni urząd celny na takiej samej podstawie, jak w przypadku zakupu towarów w Polsce.

Stawka jest obliczana na podstawie kosztu produktu, w tym przywiezienia go do Polski. W rzeczywistości VAT jest obliczany na podstawie ceny podanej na fakturze handlowej, cła i szacunkowych kosztach transportu z USA do granicy RP. Ten ostatni czynnik jest określany na podstawie rzeczywistych kosztów wysyłki, ale zamiast korzystać z pełnej wyceny “od drzwi do drzwi”, obliczany jest szacunkowy koszt “od drzwi do portu”.

odprawa celna przy imporcie z USA

Logika obliczania VAT jest prosta. Kupując towary poza UE, nie jesteś obciążany przez dostawcę podatkiem od sprzedaży ani VAT. Ale jeśli kupisz te same produkty w Polsce, będziesz musiał zapłacić VAT. Aby więc stworzyć równe szanse, musisz zapłacić cło importowanych produktów z USA w taki sam sposób, jakbyś kupił je w Polsce. Aby było to porównywalne, podstawą musi być koszt produktu i koszt sprowadzenia go do Polski. Nie powinieneś płacić wyższego podatku VAT, jeśli twoja firma znajduje się daleko od portu, a więc masz większy koszt wysyłki, dlatego jest to tylko transport do portu lub lotniska, które jest brane pod uwagę.

Importer ma obowiązek w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku VAT. Tak jak napisano powyżej, może również robić to w rozliczeniu miesięcznym, do 16 dnia każdego następnego miesiąca. Jeśli Twój numer EORI użyty w zgłoszeniu celnym jest powiązany z Twoim polskim numerem VAT, możesz odzyskać VAT od swojej zwykłej deklaracji VAT. Przypomina to sytuację, jeśli kupiłeś te same towary w Polsce i zapłaciłeś podatek VAT. Nie ma minimalnej kwoty zwrotu podatku VAT od importu. Urzędy przyjmują wnioski miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Można ubiegać się o zwrot podatku do 5 lat wstecz. Zwrot następuje na podane konto bankowe. Zwrotu można się spodziewać w terminie od 2 do 6 miesięcy.

5. Sprawdź cło antydumpingowe

Na terenie UE obowiązuje cło antydumpingowe w celu ochrony produkcji krajowej. Jest to ochrona przed „dumpingiem” firm zagranicznych na rynku polskim po niższych cenach niż na ich rynkach lokalnych. Przyczyną takiego „dumpingu” może być nadmiar zapasów, które należy usunąć przed nowym sezonem, i które nie mogą być sprzedawane lokalnie, ponieważ spowoduje to spadek popytu na nowe produkty. Powodem, dla którego wspominamy cła antydumpingowe oddzielnie od innych ceł, jest fakt, że może on być ukierunkowany na bardzo specyficzne produkty i pobierany w bardzo wysokim tempie (może to być ponad 50% kosztów produktu). Warto więc sprawdzić, czy Twoje produkty podlegają cłu antydumpingowemu przed importem.

Sposób sprawdzenia czy sprowadzony towar dodatkowo jest objęty cłem antydumpingowym  polega na znalezieniu produktu w wyszukiwarce taryf. Znajdziesz tam środki i ograniczenia dla poszczególnych krajów w ramach importu. Na przykład w chwili pisania tego artykułu istnieje cło antydumpingowe na przywóz biodiesla z USA w wysokości 115 EUR za tonę. Obrót na poziomie 650 EUR za tonę, to znaczny koszt, który należy uwzględnić przy planowaniu importu.