Rezerwacja Online

Warunki Rezerwacji Transporteca

Dokonując rezerwacji usług transportowych na portalu Transporteca, zgadzasz się również na nasze warunki rezerwacji. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Oprócz poniższych warunków, Standardowe Warunki I Zasady Transporteca mają zastosowanie również do wszystkich usług Transporteca.

Cena obejmuje cały transport, jak opisano powyżej, a firma Transporteca gwarantuje, że koszty transportu nie będą ponoszone pod warunkiem, że wszystkie informacje w rezerwacji są dokładne.

W przypadku importu do UE z krajów spoza UE władze mogą nałożyć na importowane towary cła i akcyzę, a także podatek VAT od importu. Nie są one częścią transportu i dlatego nie są wliczone w cenę. Poziom podatku VAT jest ustalany przez kraj importu, cło i akcyza przez UE i publikowane w bazie danych Taric.

Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że wymagane pozwolenia na wywóz i przywóz są dostępne i ważne. W takim przypadku Transporteca może w niektórych przypadkach pomóc. Taka pomoc nie jest wliczona w cenę powyżej.

Potwierdzasz, że towary wysyłane z tą w ramach tej rezerwacji nie są niebezpieczne, nie wymagają transportu w kontrolowanej temperaturze ani nie są niebezpieczne, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione osobno z Transporteca.

Jeśli płacisz przelewem bankowym, rezerwacja zostanie potwierdzona dopiero po otrzymaniu płatności przez Transporteca. Jeśli firma Transporteca nie otrzyma płatności w terminie, rezerwacja zostanie anulowana, a otrzymane płatności zostaną zwrócone.

Jeśli chcesz dokonać zmiany w rezerwacji, prosimy o kontakt z Transporteca. Może to jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Jeśli chcesz anulować swoją rezerwację, prosimy o kontakt z Transporteca. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów zostanie w takim przypadku omówiony indywidualnie między użytkownikiem a Transporteca.

Dla firm

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w kraju UE poza Danią i zamawiasz usługę podlegającą VAT, podaj ważny numer VAT. Jeśli to zrobisz, Transporteca nie musi naliczać podatku VAT. Jeśli nie otrzymamy prawidłowego numeru VAT, zgadzasz się zapłacić VAT za usługi podlegające VAT i otrzymasz za to oddzielną fakturę.

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana poza UE, podaj prawidłowy numer rejestracyjny firmy. Jeśli to zrobisz, Transporteca nie musi naliczać podatku VAT. Jeśli nie otrzymamy ważnego numeru rejestracyjnego, zgadzasz się zapłacić VAT od usług podlegających VAT i otrzymasz za to oddzielną fakturę.