5 Dobrych Wskazówek

Transport Towarów Z Irlandii

Transport towarów z Irlandii nie jest szczególnie wymagający. Istnieją jednak pewne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, jeżeli importuje się towary z Irlandii. Zebraliśmy najbardziej popularne pytania w tym poradniku, tak byś mógł dobrze rozpocząć Twój handel.

1. Możliwości transportu

Jeżeli chcesz przetransportować towary z Irlandii do Polska, obowiązują Cię ogólne zasady handlu wewnątrzwspólnotowego z innymi krajami UE. Towary mogą się swobodnie przemieszczać między krajami członkowskimi i nie mają zastosowania żadne szczególne przepisy lub wyjątki.

Transport towarów z Irlandii może odbyć się z wykorzystaniem zarówno samolotów, statków, pociągów, jak i samochodów ciężarowych, i dlatego też ciężkie może być stworzenie oglądu różnych możliwości i cen, które zależą od rodzaju transportu. Najczęściej wybór metody transportu zależy od produktu, który należy przetransportować, ale bez względu na rodzaj produktu dobrym pomysłem jest także zastanowienie się, na kiedy oczekujemy dostawy naszego ładunku.

Najszybsze rozwiązanie stanowią usługi kurierskie, jednak szybkość idzie w parze z wysoką ceną, natomiast zamówienie usług transportowych u przewoźnika drogowego może być tańszym rozwiązaniem, jeżeli dostawa nie musi nastąpić szybko. Jeżeli jest to możliwe, dobrą inwestycją może być zaplanowanie transportu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Transport Towarów Z Irlandii

2. Kto ma przewieźć towar?

Kolejną ważną rzeczą, którą należy rozważyć w przypadku transportu towarów z Irlandii, jest określenie kwestii, kto ma być odpowiedzialny za sam transport.

Wiele firm oferuje transport towarów z Irlandii do Polska. Jeżeli zamówisz transport u spedytora, ładunek zostanie przetransportowany własnymi pojazdami spedytora lub przewoźnika drogowego zatrudnionego przez spedytora. W ten sposób otrzymasz usługi spedycyjne oraz te korzyści, które spedytor wynegocjował u przewoźnika drogowego.

Innym rozwiązaniem jest transport niezorganizowany, znany także jako „a man with a van”. Polega ono na tym, iż osoba posiadająca samochód dostawczy oferuje zabranie ze sobą Twojego ładunku podczas kolejnego kursu z Irlandii. To bardzo kuszące rozwiązanie, ponieważ często oferowane stawki są bardzo niskie. Musisz jednak zwrócić uwagę na to, iż w ramach tego rozwiązania często pojawiają się dodatkowe, nieoczekiwane wydatki. Mogą to być na przykład bilety na prom lub koszty paliwa. Jednocześnie nie jesteś prawdopodobnie objęty ubezpieczeniem, jeżeli coś pójdzie nie tak w trakcie transportu.

Przed dokonaniem wyboru dobrym pomysłem jest dokonanie oceny na podstawie cen podanych przez spedytorów. Gdy zobaczysz jaką część kosztów stanowią same koszty transportu, możesz ocenić, czy można zrobić to taniej, jeżeli sam zorganizujesz transport. Jednocześnie możesz zastanowić się, czy cena jest odpowiednia w stosunku do Twojego rzeczywistego zysku z importu. Poświęć nieco czasu na zbadanie rynku przed przystąpieniem do działania. Jeżeli z czasem zwiększysz objętość Twojego importu, możesz w Twojej ocenie przyjąć, iż zasada rabatu ilościowego zasadniczo obowiązuje także dla usług transportowych.

Transport Towarów Z Irlandii

3. Czy znasz zasady dotyczące podatku VAT i cła?

Gdy kupujesz towary w UE, nie musisz płacić cła. Podczas zamówienia towarów u Twojego dostawcy w Irlandii musisz natomiast zwrócić uwagę na podatek VAT.

Jako podmiot gospodarczy dokonujący importu nie musisz płacić irlandzkiego podatku VAT (Value Added Tax) i by upewnić się, że podatek VAT nie zostanie naliczony, musisz podać Twój numer w Duńskim Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw irlandzkiemu dostawcy. Innymi słowy musisz być zarejestrowany jako płatnik podatku VAT i posiadać numer identyfikacji płatnika VAT, by móc importować towary. Jeżeli dostawca zapyta o Twój numer VAT, odpowiada on Twojemu duńskiemu numerowi w Duńskim Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw.

Po zakupie towaru musisz sam naliczyć i zadeklarować duński podatek VAT za pomocą deklaracji VAT oraz doliczyć duński podatek VAT przy odsprzedaży Twoich produktów w Polska. W przypadku transportu w granicach UE, musisz zapłacić duński podatek VAT od samej usługi transportowej.

4. Kto ponosi odpowiedzialność?

To importer jest zawsze odpowiedzialny za to, czy towary spełniają duńskie normy, i czy można je legalnie importować do Polska. Towar, który jest legalny w Irlandii, nie jest automatycznie legalny w Polska.

Odpowiedzialność za towary podczas transportu zależy od warunków ustalonych między nadawcą i odbiorcą w umowie handlowej. Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce) ustaliła uznane na całym świecie reguły handlu – tzw. Incoterms – które reprezentują szereg modeli rozwiązań do standardowego użytku w przypadku wszystkich rodzajów handlu międzynarodowego.

Kwestie odpowiedzialności i to, kto zobowiązuje się opłacić i zorganizować poszczególne etapy transportu, są szczegółowo zdefiniowane zależnie od tego jaki model lub regułę wybierzemy. W ten sposób można jasno określić, kto ponosi odpowiedzialność majątkową i za co w przypadku wątpliwości lub sporów.

5. Ubezpieczenie

W przypadku transportu drogowego odpowiedzialność spedytora lub przewoźnika drogowego jest zasadniczo ograniczona do kwoty odpowiadającej górnej granicy odpowiedzialności ustalonej w Konwencji CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), co odpowiada 40 złoty za kg.

Jeżeli wartość Twojego ładunku powiększona o koszty transportu przewyższa granicę odpowiedzialności, powinieneś rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia transportowego. Umowa taka może zostać zawarta jako część umowy o ubezpieczenie Twojego magazynu lub jako oddzielna umowa. Jeżeli zamawiasz np. transport z Irlandii tutaj na naszym portalu, masz możliwość dodatkowego wyboru ubezpieczenia transportowego przed dokonaniem zamówienia.

Cena ubezpieczenia zależy od wartości ładunku, ale np. przy wartości ładunku do 14.517 złoty cena wynosi około 75 złoty.