3 Błędy, Których Musisz Uniknąć!

Transport Towarów Z Indii

Gdy jako podmiot gospodarczy importujemy towary z Indii istotne jest dokładne ustalenie, jakie warunki handlowe zostały uzgodnione z dostawcą. Zasadniczą kwestią, tzn. typowym błędem, są wątpliwości, czy dokonano zakupu według reguły Ex-works, czy może FOB. Ex-works oznacza, że jako duński importer musimy pokryć koszty transportu od fabryki dostawcy w Indiach. FOB natomiast oznacza, iż importer ma pokryć koszty transportu od portu lub magazynu, do którego według ustaleń ma zostać dostarczony ładunek.

1. Słowa, które mogą Cię drogo kosztować: „FOB New Delhi”

Transport Towarów z Indii może nieść ze sobą kilka niespodzianek. W związku z powyższym musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Mamy tu do czynienia z haczykiem, który jest charakterystyczny dla Indii i który często doprowadza do nieporozumień. Dotyczy to zakupu na warunkach FOB New Delhi. New Delhi nie leży nad morzem. Miasto znajduje się w głębi kraju i jeżeli dokonamy zakupu na warunkach FOB New Delhi oznacza to, iż dostawca musi zapłacić za dostarczenie towaru do magazynu w New Delhi.

W Indiach mamy do czynienia z „interstate tax”, który powoduje, że jeżeli ładunek przemieszcza się z jednego indyjskiego stanu do drugiego, to musimy zapłacić za to podatek. Dla przykładu New Delhi składa się z 3 różnych stanów. Dlatego też ważne jest ustalenie, z którego stanu ma zostać wysłany ładunek. Jeżeli np. Twój dostawca mieszka w stanie Haryana, a Twój spedytor posiada magazyn w stanie Uttar Pradesh, oznacza to, że dostawca zapłaci podatek za dostawę ładunku. Dlatego istotne jest ustalenie z góry z dostawcą, z którego stanu chcemy rozpocząć transport ładunku.Uważaj na to, skąd zamawiasz transport!

2. Uważaj na to, skąd zamawiasz transport!

Drugim błędem, z którym często mamy do czynienia, jest niedoszacowanie czasu transportu towarów z Indii. W rzeczywistości tylko Mumbaj, a dokładniej port o nazwie Nhava Sheva oferuje pełne usługi dla Europy. Oznacza to bezpośrednie połączenie transportowe. W przypadku transportu z wszystkich innych portów w Indiach ładunek musi przepłynąć albo przez Nhava Sheva albo Kolombo na Sri Lance. Powoduje to, że transport ładunku z Indii zajmuje stosunkowo dużo czasu. Transport z głównego portu Nhava Sheva zajmuje ok. 35-40 dni. Natomiast jeżeli sprowadzasz towary z New Delhi, Kalkuty lub Ćennaj, możesz spokojnie doliczyć jeszcze 10 dni do czasu, w którym towary znajdą się w Danii. Więc jeżeli Twój ładunek nie pochodzi z okolic Mumbaju, możesz spokojnie liczyć się z czasem transportu wynoszącym ponad 50 dni.

Transport Towarów Z Indii

Wiele osób jest zaskoczonych poniżej opisanym problemem. W związku z czasem transportu możemy nadmienić, iż Indie są znane z notorycznych opóźnień, zwłaszcza w przypadku transportu towarów z Mumbaju. Jest to spowodowane częstymi długie korkami lub „congestion” (pol. zatłoczenie). Powoduje to, że samochody ciężarowe i ładunki są często opóźnione.

Jeżeli transportujesz towary z północnych Indii, dobrze jest zamówić transport bezpośrednio z New Delhi. Taki ładunek zostanie załadowany na pociąg w New Delhi. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przed samochodami ciężarowymi przy przybyciu do portu w Mumbaju. W ten sposób często udaje się zmniejszyć opóźnienie.

3. Czy wiesz, które dokumenty są właściwe?

Ostatnim błędem, którym często obserwujemy, jest to, że przedsiębiorcy lekceważą lub zapominają o tym, iż by nasz ładunek został wydany w Danii. Wiąże się to z potrzebą oryginalnych dokumentów tranzytowych. Oznacza to, że kiedy ładunek zostanie dostarczony i wysłany statkiem, zostanie wydany dokument o nazwie „connaissement” (pol. konosament) lub „bill of lading”. Tego rodzaju dokument zostaje wydany przez spedytora i musi on zostać fizycznie przesłany importerowi w Danii. Natomiast importer musi zwrócić go spedytorowi lub jego agentowi w Danii, tak by ładunek mógł zostać wydany.

Alternatywnie ładunek może zostać wydany na podstawie dyspozycji „telex release” (pol. zwolnienie teleksowe). Inną możliwością, w przypadku pełnych kontenerów jest też one wysłka na podstawie dokumentu „seaway bill”, który zastępuje „bill of lading”. W takiej sytuacji ładunek zostanie wydany importerowi bez konieczności posiadania oryginalnych dokumentów. Lecz jeżeli nie zostanie to ustalone uprzednio podczas zamówienia towaru, to nie jest to domyślne rozwiązanie i ładunek nie zostanie zasadniczo wysłany na podstawie tych dokumentów.