7 Dobrych Wskazówek

Transporcie Towarów Z Niemiec

Jeżeli zamierzasz importować i transportować towary z Niemiec – w większym lub mniejszym zakresie – możesz przeczytać ten przydatny miniporadnik, w którym zebraliśmy szereg wskazówek i porad na dobry początek.

1. Jak odbywa się transport towarów?

W przypadku transportu towarów z Niemiec zasadniczo obowiązują ogólne zasady dla wzajemnego handlu z innymi krajami UE. W UE towary mogą swobodnie poruszać się między granicami, tak by konsumenci mieli jak największy wybór.

Zdecydowana większość transportu towarów z Niemiec odbywa się transportem drogowym. Wynika to z niewielkiej odległości od sąsiadującej Danii i połączenia stałym lądem.

Musisz zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Twój towar zostanie odebrany i dostarczony. Wszystko zależy od dróg dostępu do Twojego dostawcy i pod adresem doręczenia oraz od rodzajów sprzętu, z którego można skorzystać przy załadunku i pilotowaniu. Jeżeli nie miejsca umożliwiającego dojazd dużego samochodu ciężarowego w miejscu odbioru ładunku, konieczne jest, by przewoźnik drogowy skorzystał z mniejszego samochodu dostawczego i przetransportował ładunek za pośrednictwem centrum dystrybucji. Sytuacja taka może wydłużyć czas transportu i zwiększyć koszty.

W sytuacji, gdy Twój ładunek jest o wielkości wymagającej użycie np. podnośnika do palet celem przeładunku i jeżeli nie masz rampy do rozładunku ciężarówki konieczne będzie zamówienie samochodu ciężarowego z własną rampą załadowczą. Ułatwi to załadunek, a a towar będzie mógł „zjechać” ze skrzyni ładunkowej ciężarówki.

Przykłady cen transportu towarów z Niemiec

Z Monachium, Niemcy do Aarhus
Samochód ciężarowy (naczepa zasłonowa 13,6 metra z 33 miejscami na palety) – cena złoty 5,800, wszystko wliczone (ang. all-in)

Z Düsseldorfu, Niemcy do Helsingør
2 europalety o wysokości 150 cm, 900 kg – cena złoty 700, wszystko wliczone

Z Berlina, Niemcy do Skagen
2 paczki (2 standardowe kartony przeprowadzkowe) – cena złoty430, wszystko wliczone

Transporcie Towarów Z Niemiec

2. Przepisy celne i związane z podatkiem VAT

Gdy kupujesz towary, które mają zostać przetransportowane z Niemiec – tzn. w ramach UE – nie musisz płacić cła. Jednak podczas zamówienia towarów u Twojego dostawcy musisz zwrócić uwagę na podatek VAT.

Jako podmiot gospodarczy dokonujący importu nie musisz płacić niemieckiego podatku VAT w wysokości 19 procent i 7 procent dla środków spożywczych. By tego uniknąć musisz podać Twój numer w Duńskim Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw (duń. CVR-nummer) niemieckiemu dostawcy (DK + Twój 8-cyfrowy numer w DCRP). Dostawca musi zatem wystawić fakturę zakupu bez doliczonego niemieckiego podatku VAT

By móc kupować towary za granicą celem odsprzedaży musisz być zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w Duńskim Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (duń. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) i posiadać numer płatnika VAT (duń. momsnummer – CVR). Sprawdź fakturę podczas zakupu i jeżeli mimo wszystko zostanie na niej umieszczony niemiecki podatek VAT, możesz wnieść o jego zwrot (duń. momsrefusion) w elektronicznym systemie Duńskiego Urzędu Skarbowego (duń. SKAT) o nazwie TastSelv Erhverv. My zdecydowanie zalecamy jednak niedoliczanie podatku VAT.

Po zakupie towaru musisz sam naliczyć i zadeklarować duński podatek VAT (duń. moms). Możesz tego dokonać za pomocą deklaracji podatku VAT oraz doliczyć duński podatek VAT przy odsprzedaży Twoich produktów w Danii.

Transporcie Towarów Z Niemiec

3. Kto jest odpowiedzialny i za co odpowiada w przypadku transportu towarów z Niemiec?

To zawsze importer – czyli w tym przypadku Ty jako duński przedsiębiorca – jest odpowiedzialny za to, czy towary spełniają duńskie normy. Przedmiotem odpowiedzialności jest też sprawdzenie, czy towary można legalnie wwieźć do kraju. Towar legalny w innym kraju nie musi być konieczne legalny także w Danii.  Lecz kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli z towarami stanie się coś podczas transportu? I kiedy prawo własności do towarów zostaje przeniesione ze sprzedającego na kupującego?

Gdy jako podmiot gospodarczy dokonujący handlu zawieramy umowę międzynarodową, ważne jest by uzgodnić warunki transportu towaru będącego przedmiotem handlu. Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce) ustaliła uznane na całym świecie reguły handlu – tzw. Incoterms – które reprezentują szereg modeli rozwiązań do standardowego użytku w przypadku wszystkich rodzajów handlu międzynarodowego.

Kwestie odpowiedzialności i to, kto zobowiązuje się opłacić i zorganizować poszczególne etapy transportu są szczegółowo zdefiniowane. Zależą one od tego jakie reguły handlu wybierzemy. Zależy od tego też podział odpowiedzialności między kupującym a sprzedawcą. W ten sposób można jasno określić, kto ponosi odpowiedzialność majątkową i za co w przypadku wątpliwości lub sporów.

4. Transport szczególnych rodzajów towarów

W przypadku niektórych towarów i rodzajów produktów niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku transportu i importu. Zasadniczo dobrym pomysłem jest zawsze sprawdzenie, czy dla danego towaru ustalone zostały przepisy szczególne. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku dwóch kategorii towarów. Należy być bardzo ostrożnym, gdy przewozimy środki spożywcze i towary niebezpieczne. W przypadku importu i transportu produktów z tych grup można łatwo wpaść w kłopoty, jeżeli nie zwrócimy uwagi na obowiązujące przepisy.

Transporcie Towarów Z Niemiec

Twój podmiot gospodarczy musi być zarejestrowany jako importer w Duńskim Urzędzie ds. Żywności (duń. Fødevarestyrelsen), byś mógł importować z Niemiec środki spożywcze celem odsprzedaży w Danii. Rejestracji dokonuje się za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej urzędu. Ponadto musisz prowadzić samokontrolę w Twoim podmiocie gospodarczym, by zapewnić, że środki spożywcze są zgodne z przepisami prawa podczas sprzedaży w Danii.

Import towarów niebezpiecznych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na transport. Zagadnienia z tym związane są skomplikowane. Najlepszym rozwiązaniem będzie tu bezpośrednia konsultacja ze spedytorem, który transportuje tego typu towary z Niemiec do Danii. Duński Urzędu ds. Transportu (duń. Trafikstyrelsen) ma także szereg przepisów i instrukcji dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Przed dokonaniem transportu dobrze jest się zapoznać z tą informacją.

5. Podatki akcyzowe

My, Duńczycy, zjeżdżamy się do Niemiec na tanie zakupy przy granicy do prywatnego użytku. Skorzystanie z niskich cen wyrobów cukierniczych, alkoholu i papierosów może być atrakcyjne dla przedsiębiorców. Trzeba jednak uważać, jeżeli chcesz sprzedawać tego rodzaju towary w Danii.

Chociaż dany towar, pomimo doliczenia kosztów transportu, jest tani w Niemczech, musisz zwrócić uwagę na to, iż wiele grup towarów, w tym wymienione powyżej, jest objętych szczególnymi „podatkami akcyzowymi” (duń. punktafgifter) w momencie importu do Danii. Jeżeli jako podmiot gospodarczy importujesz lub transportujesz jedną lub więcej grup towarów objętych podatkami akcyzowymi, musisz być zarejestrowany na virk.dk. W ten sposób będziesz miał możliwość opłacenia akcyzy po wywiezieniu towarów z Niemiec. Dodatkowo w ten sposób będziesz mógł uniknąć zmartwień związanych z opóźnieniem procesu dostawy z tego powodu.

Niektóre rodzaje opakowań są także objęte podatkiem akcyzowym. Należy więc zwrócić uwagę, pomimo określenia rodzaju towaru, że jego opakowanie może być także objęte akcyzą. Podsumowując są to kwestie, z którym powinieneś się dobrze zapoznać przed rozpoczęciem transportu i powinieneś dokonać odpowiedniej oceny znając rodzaj transportowanego towaru. Pozwoli Ci to uniknąć błędów. Dobrym pomysłem byłby kontakt z Duńskim Urzędem Skarbowym (duń. SKAT).  W ten sposób możesz wyjaśnić kwestie związane z podatkami akcyzowymi i mających znaczenie dla Twojego przedsiębiorstwa.

Czas transportu

6. Czas transportu

Niemcy są pod względem geograficznym dużym rynkiem. Dlatego też istnieją stosunkowo duże różnice w czasach transportu, np. z Monachium na południu lub z Hanoweru na północy. Zasadniczo należy liczyć się z 3-4 dniowym czasem transportu w przypadku transportu ciężarowego z Południowych Niemiec. W przypadku transportu ciężarowego z Północnych Niemiec mamy do czynienia z 1-2 dniowym czasem transportu.

7. Wzajemny handel z Niemcami

Niemcy są największym partnerem handlowym Danii i dlatego są one szczególnie ważnym rynkiem dla duńskich przedsiębiorstw, zarówno w kwestii importu, jak i eksportu. W 2011 roku sprowadziliśmy z Niemiec towary o wartości 111 miliardów koron duńskich, podczas gdy w 2012 roku wartość ta wyniosła 113 miliardów. Około jedna piąta łącznego duńskiego importu i eksportu dotyczy duńsko-niemieckiego wzajemnego handlu.

Na www.transporteca.com możesz całą dobę, kiedy tylko masz czas i możliwości, wyszukiwać ceny transportu i rozwiązania transportowe dla Twoich przesyłek z Niemiec do Danii. Zamawianie transportu jest szybkie i przejrzyste. Gdy znajdziesz właściwą cenę i czas transportu dla transportu towarów z Niemiec do Danii, wybierz „ZAMÓW”. Następnie zostaniesz krok po kroku poprowadzony przez proces zamówienia i zapłaty.

Jeżeli cena dla Twojego transportu do Niemiec nie jest dostępna, Transporteca zdobędzie dla Ciebie ofertę w ciągu 24 godzin. Mamy szeroką, lojalną i profesjonalną sieć współpracy ze spedytorami, którzy na co dzień zajmują się transportem towarów z Niemiec do Danii. Gwarantujemy oczywiście jakość i ceny.